Steeds meer jongeren raken arbeidsongeschikt door psychische problemen. Ook het aantal suïcides en suïcidepogingen onder jongeren stijgt.
Hierdoor neemt de vraag om hulp onder jongeren sterk toe, de wachttijd van drie – zes maanden bij reguliere instellingen is onverantwoord lang en kennis en inzet van de hulpverlening is versnipperd.
Apanta-jong, een nieuw expertisecentrum op het gebied van diagnostiek- en behandeling in Eindhoven biedt vanaf 15 september snelle, kortdurende, laagdrempelige specialistische behandeling aan jongeren van 16-23 jaar met ernstige psychische en psychiatrische problemen. Het centrum aan de Stratumsedijk 20 wil jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, weer binnen korte tijd op eigen kracht en volwaardig laten deelnemen aan de maatschappij.
Jongeren zijn heel kwetsbaar, er komt veel op ze af, ze gaan studeren, op kamers, hebben een eerste baan, een relatie en zijn druk bezig met het vormgeven van hun identiteit. Maar in deze periode komen vaak ook ernstige  problemen aan het licht, zoals angst- en stemmingsstoornissen, ASS,  ADHD en eetstoornissen. Het is in dat geval belangrijk dat er snel expertise beschikbaar is voor de jongere, de ouders en andere belangrijke sleutelfiguren in de omgeving.
Middels vroege diagnostiek en vroegtijdig ingrijpen wil het expertisecentrum een grote groep jongeren bereiken en ernstige relationele, sociale en maatschappelijke problemen voorkomen.
Hans van Benthem, projectmanager van Apanta-jong: “Jongeren vinden het lastig toe te geven dat het ze niet meer op eigen houtje lukt. Als ze dan ook nog weken of maanden moeten wachten of steeds doorverwezen worden, dan haken ze af. Bovendien komen ze, naarmate hulp langer op zich laat wachten, steeds meer in de problemen en raken ze los van school, gezin en vrienden. Dat moeten we zien te voorkomen.” Daarom garandeert Apanta-jong dat een jongere in psychische nood binnen veertien dagen een gesprek heeft met een deskundige van het behandelteam dat bestaat uit diverse ervaren en gespecialiseerde therapeuten. Ook intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding in de thuissituatie behoort tot de mogelijkheden.
Vanwege het belang van vroege diagnostiek en een snelle behandeling wil Apanta-jong in beeld zijn bij professionals die veel met jongeren te maken krijgen. Mede hierdoor én de gemakkelijke bereikbaarheid voor studenten aan de TU/e, Fontys Hogescholen en het Summa College heeft Apanta-jong voor een vestiging in Eindhoven gekozen. “Ons adolescententeam gaat nauw samenwerken met de studentenpsychologen en decanen van deze opleidingsinstituten omdat wij kunnen voorzien in een behoefte aan gespecialiseerde behandeling voor deze groep jongeren.
Ook met andere belangrijke sleutelfiguren, zoals, wijkteams, huisartsen en scholen zal contact gezocht worden. Met de korte lijnen die zo ontstaan, kunnen we jongeren tijdig de juiste hulpverlening bieden. Want het doel is dat jongeren zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen gaan.”