Op maandag 31 augustus jongstleden heeft Doekle Terpstra, voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein, de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn.
Met deze code committeren een aantal thuiszorgorganisaties en een aantal gemeenten zich om te werken aan goede arbeidsvoorwaarden en kwaliteit. ActiZ streeft natuurlijk ook naar een gezonde bedrifsvoering voor zorgorganisaties in het sociale domein. Maar ook dat het verlies aan werkgelegenheid in onze sector wordt tegengegaan.
ActiZ pleit er dan ook dat het kabinet op korte termijn landelijk met een concrete visie en plannen komt voor de markt voor persoonlijke dienstverlening, waaronder servicediensten aan burgers, zoals huishoudelijke hulp. Want alleen dan komt er duidelijkheid over de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt in het sociale domein.
Minder banen in de zorg
Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal banen in de totale zorgsector nu al ruim twee jaar onafgebroken daalt. In totaal gingen er 65.000 banen verloren, waarvan het grootste deel in de thuiszorg, verzorgingshuiszorg, de gehandicaptenzorg en de kinderopvang. Het UWV voorspelde onlangs dat vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg een banenverlies van nog eens 27.000 de komende twee jaar. Om werkgelegenheid te behouden, moeten we op korte termijn een succes maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage die eind vorig jaar werd geïntroduceerd en waarbij burgers tegen een gereduceerde eigen bijdrage toch hun huishoudelijke hulp kunnen krijgen/behouden. En waardoor thuiszorgorganisaties deze huishoudelijke hulp medewerkers in dienst kunnen houden. Omdat de Huishoudelijke Hulp Toelage slechts voor 2 jaar gefinancierd wordt door het kabinet, vragen wij al enige tijd om snel meer duidelijkheid en daarmee een helder toekomstperspectief te geven. Pas als er duidelijkheid voor zorgorganisaties is, kunnen zij dit ook aan hun medewerkers bieden.
Bron Actiz