Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm?

Het raakt alle sectoren en meerdere ministeries. Graag hoort ZonMW van u hoe een levensloopbeleid over alle generaties er uit moet zien.

Welke thema’s rond gezond ouder worden vindt u belangrijk? Welke onderzoeksvragen zijn er? En wat is er al bekend? Momenteel zijn een aantal experts bezig om in hun regio de praktijk, het onderzoek, het onderwijs en het beleid voor gezond ouder worden in beeld te brengen. Dit levert een conceptagenda ‘Gezond ouder worden’ op: een overzicht projecten, beleid, goede voorbeelden en de wetenschappelijk stand van zaken (op hoofdlijnen). Graag ontvangen we uw aanvullingen op deze conceptagenda.

Digitale raadpleging: 5 t/m 12 oktober
ZonMw publiceert de conceptagenda ‘Gezond ouder worden’ op woensdag 5 oktober. Van 5 tot en met 12 oktober kunt u uw aanvullingen op deze agenda geven via een digitale vragenlijst.

Integraal levensloopbeleid
Met de agenda wil ZonMw voeding geven aan een integraal levensloopbeleid voor Nederland, dat alle generaties meeneemt. U kunt hier dus invloed op uitoefenen door uw aanvullingen door te geven via de digitale vragenlijst. De agenda zal een aantal richtinggevende thema’s aanwijzen, waarop het beleid zich integraal zou moeten richten, over ministeries en sectoren heen. De conceptagenda ‘Gezond ouder worden’ zal uit 4 domeinen bestaan:

  • Kwaliteit van leven en gezondheid in het licht van ouder worden.
  • Economische en sociale productie met het stijgen van de jaren.
  • Beleid en infrastructuur met betrekking tot veroudering.
  • Duurzaamheid van het zorg- en welzijnssysteem en bijbehorende voorzieningen.

De Engelstalige strategische onderzoeksagenda van het Joint Programming Initiative More Years, Better Lives geeft meer informatie over wat deze domeinen inhouden.

Plan van aanpak
De conceptagenda en uw aanvullingen worden in een geselecteerd gezelschap besproken tijdens een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Het doel van deze bijeenkomst is om een plan van aanpak te ontwikkelen voor een breed draagvlak voor de agenda ‘Gezond ouder worden’.

Meer informatie over dit onderwerp

Bron: ZonMW