Donkergroen, organisatie van creatieve groendenkers en doeners, heeft de afdeling groenvoorziening van het Facilitair Bedrijf van GGZ Drenthe overgenomen.

Het betreft 10 medewerkers die werkzaam zijn op GGZ Drenthe locaties en een aantal andere locaties van Espria.

Tegelijkertijd heeft Donkergroen de zorg voor het onderhoud van de terreinen voor de komende 6 jaar overgenomen. Binnen dit contract richt Donkergroen zich op ontzorging en beheersing van de kosten door slimme inrichting en duurzame ontwikkeling van de terreinen. Ook participatie van cliënten maakt onderdeel uit van het contract.

Aan de overgang van de medewerkers is een uitgebreide voorbereiding vooraf gegaan. Terreinen zijn geïnventariseerd en onderhoudsniveaus zijn bepaald. Er is sprake van Overgang Onderneming en de medewerkers gaan dus over naar Donkergroen onder bescherming van arbeidsvoorwaarden volgens die wettelijke bepalingen. In de laatste fase zijn ook de vakbonden betrokken en is er naar ieders tevredenheid een overgangsprotocol vastgesteld tussen komende en gaande werkgevers en bonden. Vorige week 3 april zijn de medewerkers enthousiast en gemotiveerd gestart onder nieuwe leiding.

Donkergroen is tevreden met deze ontwikkeling, het past in de groeistrategie, de aandacht voor de klantgroep Zorg en het maakt de weg vrij om zich definitief in Assen te vestigen en daar vandaan de dienstverlening in de omgeving aan te bieden.