Op 30 november ontvangt Dorien Maas de Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5000 euro voor haar onderzoek naar schizofrenie.
Ze deed dit onderzoek bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Deze Jong Talent Afstudeerprijs wordt uitgereikt in Haarlem bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Pfizer stelt deze prijs beschikbaar om haar betrokkenheid bij de wetenschap te tonen.
Schizofrenie is een psychiatrisch ziektebeeld dat vaak voor het eerst naar voren komt in de adolescentie, wanneer de prefrontale cortex aan het uitontwikkelen is. Dit gedeelte van het brein helpt ons te plannen, te leren en ons te concentreren. Met verschillende technieken is aangetoond dat er bij schizofreniepatiënten iets mis is in de prefrontale cortex. Dit uit zich onder andere in cognitieve symptomen zoals problemen met het kunnen plannen en concentreren. Om meer inzicht te krijgen in dit ziektebeeld en zo te komen tot een effectieve behandeling, wordt er ook onderzoek gedaan bij ratten.
De onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar Dorien afstudeerde, onderzoekt al langer ratten die op verschillende fronten sterke overeenkomsten vertonen met mensen met schizofrenie, zowel gedragsmatig als neurobiologisch. Dorien ontdekte samen met andere onderzoekers dat hoge cellulaire stress sporen naliet in de hersenen van de ratten. Op moleculair en cellulair niveau nam ze in de hersenen (in de prefrontale cortex) van de ratten een patroon waar dat lijkt op vervroegde veroudering. Dit inzicht op neurobiologisch niveau is van belang voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen (medicijnen en gedragstherapie) voor cellulaire stress en de cognitieve symptomen van schizofrenie. Dorien heeft over haar onderzoek twee artikelen geschreven.
Samen met haar begeleiders Prof. dr. Gerard Martens, dr. Astrid Vallès en dr. Judith Homberg schreef ze ook een onderzoeksvoorstel. Zo verwierf ze een persoonlijke, vierjarige beurs van het Donders Instituut voor verdiepend onderzoek naar haar hypothese. In januari 2016 kan ze met deze beurs bij de Radboud Universiteit starten met promotieonderzoek. In afwachting hiervan doet ze nu onderzoek naar depressie aan de  Università degli Studi in Milaan.
De Jong Talent Pfizer Prijs voor Life Sciences wordt op 30 november uitgereikt door Hanneke Kerkhof, Medical manager rare diseases & other specialty products Pfizer. De jurering was in handen van de KHMW te Haarlem. Deze maatschappij jureert nog tal van andere belangrijke wetenschappelijke prijzen. (zie ook: www.khmw.nl)