Loes van Herten (44) wordt per 1 januari 2016 hoofd van de afdeling Gezonde Hersenen van de Hersenstichting.

Van Herten was directeur van het Transmurale netwerk Zuid-Holland Noord (regio Leiden – Alphen). Ze gaf dit samenwerkingsverband tussen zorgpartijen vorm na de oprichting eind 2012. Daarvoor werkte Loes van Herten vijf jaar als coördinerend beleidsmedewerker Strategie & Kennis bij het Ministerie van VWS. In die functie adviseerde ze de ambtelijke en politieke top van het ministerie. Van Herten startte haar loopbaan als epidemioloog bij TNO en promoveerde in 2001 op het onderwerp ‘Het gebruik van targets in gezondheidsbeleid’.
Directeur Peter Schoof is verheugd over haar komst naar de Hersenstichting: ‘De afgelopen 25 jaar is de rol van de Hersenstichting steeds omvangrijker geworden. Niet alleen willen we zieke hersenen beter maken, ook willen we gezonde hersenen gezond houden. Zo kunnen we méér betekenen voor méér mensen. Ik denk dat Loes, met haar kennis en ervaring, een grote bijdrage gaat leveren aan onze ambitie om de hersenen gezond te houden.’
Loes van Herten volgt drs. Riekie van Nies op die met pensioen gaat.