In september start de DrieGasthuizenGroep met een tweejarige proef om de zorg op locatie Heijendaal verder te verbeteren. De pilot heet “De cliënt als opdrachtgever en Familiezorg”. De DrieGasthuizenGroep wil hiermee cliënten nóg meer ondersteunen zelf de regie te houden over wonen en zorg in hun woonzorglocatie.
Staatssecretaris Van Rijn heeft goedkeuring verleend voor deze pilot in het kader van het programma ‘Waardigheid en Trots’. Als de resultaten naar wens zijn, wordt de nieuwe werkwijze in 2017 in alle locaties van de DrieGasthuizengGroep ingevoerd.
Belangrijk kenmerk van de proef in Heijendaal is dat de samenwerking met familie en mantelzorgers nog hechter wordt en de cliënt de belangrijkste stem heeft in het samenstellen van het woonzorgpakket. Met de methode ‘Familiezorg’ wordt de communicatie centraal gesteld en het begrip voor het systeem van een familie vergroot. De woonzorgorganisatie kijkt niet alleen naar de cliënt maar houdt ook scherp zijn sociale omgeving in de gaten. Heijendaal wil volop de ruimte geven aan de inbreng van de mantelzorgers in het verlenen van zorg. Om het proces goed te laten verlopen, komen er regelmatig evaluaties met cliënten, mantelzorgers, familie en de professionele zorgverleners
Formulierenstroom
Verder wil DrieGasthuizenGroep de formulierenstroom terugdringen en overbodige regelgeving afschaffen. De organisatie wil de proef laten monitoren door een onafhankelijke onderzoeker die aan directie en Raad van Toezicht rapporteert
De proef in Heijendaal maakt deel uit van een landelijk programma waar ook andere woonzorgorganisaties aan meedoen.