Het Erasmus MC en het UMC Groningen hebben besloten de implementatie van de Siemens Suite, waaronder Soarian, te beëindigen. Soarian is het elektronisch patiëntendossier (epd) dat door Siemens Health Services is ontwikkeld.
Onder meer het feit dat Siemens Health Services in de zomer van vorig jaar is verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Cerner, heeft daarbij een rol gespeeld. De overname heeft bij de UMC’s tot onzekerheid geleid over de ontwikkeling van Soarian op lange termijn. Om te voorkomen dat investeringen worden gedaan die niet het gewenste resultaat opleveren, is besloten de implementatie vroegtijdig te beëindigen.
De raden van bestuur van Erasmus MC en UMC Groningen zijn gezamenlijk in het najaar van 2011 de Europese aanbesteding gestart voor een nieuw elektronisch patiëntendossier/ziekenhuisinformatiesysteem (zis). Of er ook in de toekomst tussen de UMC’s zal worden samengewerkt bij de bouw van een nieuw epd/zis, hangt af van de nieuw te kiezen strategieën. Beide UMC’s oriënteren zich de komende periode op de toekomst.