De Sint Franciscus Vlietland Groep en ChipSoft hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de aanschaf en implementatie van een nieuw EPD. Met dit Elektronisch Patiënten Dossier kunnen de processen in het ziekenhuis nog beter worden ondersteund waardoor de zorg voor patiënten verder geoptimaliseerd kan worden. Na een uitvoerig selectietraject is gekozen voor de innovatieve totaaloplossing HiX van ChipSoft.
Roos van Erp-Bruinsma, voorzitter Raad van Bestuur: ‘De zorg van de patiënt is onze zorg. In ons denken en doen neemt de patiënt de centrale plaats in, ook in de keuze voor een nieuw EPD. Het nieuwe systeem biedt ons meer mogelijkheden om onze patiëntgerichte en patiëntveilige zorg optimaal te ondersteunen. Daarbij kunnen wij ook efficiënter informatie delen met onze ketenpartners zoals huisartsen, apothekers en laboratoria.’
Totaaloplossing
De Sint Franciscus Vlietland Groep bestaat uit het topklinische Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het seniorvriendelijke Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Carine Linssen-Schuurmans, programmamanager EPD: ‘Wij gaan van twee verschillende EPD’s naar één gezamenlijk EPD en patiëntengegevens moeten op dezelfde manier vastgelegd worden. Voor de inrichting van het systeem is het daarom belangrijk dat we eerst de zorgprocessen op de locaties op elkaar afstemmen.
De implementatie vraagt om een grote inspanning van ons allemaal met een totaaloplossing voor dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en toegang tot prestatie-indicatoren in het vooruitzicht. Wij verwachten in oktober 2016 te kunnen starten met het werken in het nieuwe HiX.’
Patiëntgerichte zorg
Met het gezamenlijk EPD zijn de meest actuele gegevens van de patiënt direct in te zien door de bevoegde zorgverleners van de Sint Franciscus Vlietland Groep. Peter de Man, arts-microbioloog: ‘Als arts-microbioloog heb ik met patiënten van alle specialismen te maken. Ik kan straks, wanneer de patiënt van de ene naar de andere afdeling of locatie overgaat, in één dossier de meest actuele gegevens, zoals de medicatie en uitgevoerde behandelingen, inzien. Omdat alles ook op dezelfde manier is vastgelegd, wordt het raadplegen van het dossier ook eenvoudiger.’
Een ander voordeel van het nieuwe EPD is dat de inrichting van het systeem is opgebouwd op basis van de ervaringen van eerdere implementaties die ChipSoft ook heeft uitgevoerd in andere ziekenhuizen. ChipSoft werkt continu aan verbeteringen aan het systeem. Peter de Man: ‘Dit betekent dat onze ervaringen uiteindelijk ook gedeeld kunnen worden met andere ziekenhuizen en onze ketenpartners. Kortom, we profiteren van de vindingrijkheid van elkaar.’
Samenwerking ChipSoft
Hans Mulder, directeur ChipSoft, vindt het een eer om samen met de Sint Franciscus Vlietland Groep te werken aan het verder verbeteren van hun zorg. Hans Mulder: ‘Zij begrijpen dat de allerbeste ICT nodig is om patiënten optimaal te bedienen. Door de 4200 medewerkers en bijna 300 specialisten vanuit één geïntegreerd EPD te laten werken, kan de Sint Franciscus Vlietland Groep straks hun eigen specialisaties efficiënter én beter ontwikkelen. De input van al deze medewerkers helpt ons bovendien om HiX nog verder te verrijken. We helpen elkaar en daarvan is de patiënt de grote winnaar.’