In opdracht van Adelante audiologie & communicatie is een animatie ontwikkeld ter preventie van gehoorschade onder jongeren.
Je kunt alleen van geluid genieten als je oren goed zijn. Wees er dus zuinig op is de boodschap. Het animatiefilmpje spreekt volgens Adelante zeer tot de verbeelding en maakt mensen bewust van de gevaren van te harde muziek.
Momenteel hebben ruim 275.000 jongeren in Nederland last van permanente gehoorschade. En er komen jaarlijks steeds meer jongeren bij met gehoorproblemen door luide muziek. Dat wil Adelante een halt toeroepen. Daarom geven enkele medewerkers van Adelante op basis- en middelbare scholen regelmatig preventieve voorlichting over goed met je gehoor omgaan en het gebruik van beschermende otoplastieken. Adelante was dan ook blij verrast toen Glenn Westenberg, student Communication & Multimediadesign aan de Zuyd Hogeschool, aanklopte. Hij wilde zijn afstudeerrapport schrijven over gehoorschade door harde muziek. In opdracht van Adelante heeft hij in dat kader ook de animatie geproduceerd. Glenn ondervindt zelf ernstige hinder van de gevolgen van gehoorschade en hoopt dat Adelante met de animatie jongeren een waarschuwende boodschap mee kan geven. Je kunt heel goed horen met beschermde oren is het motto van Adelante.

Je wilt toch geen ruis?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Linden
e: a.linden@adelante-zorggroep.nl
t: 045-5282054, 0651097792.