early warning - foto LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eind oktober een ‘early warning’ afgegeven aan het ministerie van VWS over de situatie binnen de Renier Haga Groep (RHG). De ontvlechting van RHG neemt dermate veel tijd dat volgens de NZa de continuïteit van de zorg in het geding is, in het bijzonder in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Dat heeft minister Kuipers op 7 oktober in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Het Early Warning System (EWS) is ingesteld om te voorkomen dat ziekenhuizen ‘plotseling’ failliet gaan en patiënten gedupeerd achterblijven. De NZa merkte de ontvlechtingsperikelen de in early warning van 20 oktober aan als gevaar voor de zorg. Dat gold met name het LangeLand Ziekenhuis. De drie ziekenhuizen binnen de Reinier Haga Groep zijn al jaren verwikkeld in een fusie-defusieproces. Het Reinier de Graaf ziekenhuis wil uit de fusie met Haga en het LangeLand Ziekenhuis stappen. Het fuseren en defuseren is een complex proces vanwege de kwetsbare financiële positie van het Zoetermeerse ziekenhuis. Bovendien verrijst naast het Lageland Ziekenhuis het nieuwe Orthopedisch Centrum Reinier Haga Groep.

Vechtscheiding

De ontvlechting duurt al bijna drie jaar en nog altijd is en geen definitief akkoord. In het proces van monitoring van de zorg is ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) betrokken. Die heeft de Zoetermeerse Raad van Toezicht al enkele malen verzocht om rapportages met betrekking tot de continuïteit van zorg. Aanleiding daartoe zou zijn dat volgens signalen de (de-)fusieperikelen zich lieten gelden op de werkvloer. De afgelopen zomer liepen de spanningen op, doordat interim-directievoorzitter Pier Eringa van het LangeLand Ziekenhuis de Spoedeisende Hulp (SEH) drie dagen in de week sloot. Enkele dagen na de early warning werd bekend dat de banken en verzekeraars zich alsnog committeren aan het ‘echtscheidingsconvenant’ van de RHG, waarmee 20 miljoen euro gemoeid is. Over het (onmiddellijke) vertrek van Reinier de Graaf uit de RHG dient donderdag een zaak bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.

Kuipers: vertrouwen hersteld

Minister Kuipers schrijft in zijn brief van 7 oktober aan de Tweede Kamer dat hij de zorg van de NZa deelde, maar na het alsnog gesloten akkoord weer vertrouwen heeft in dat de combinatie HagaZiekenhuis / LangeLand Ziekenhuis aan hun zorgplicht kan voldoen.