Foto: Pexels / Karolina Grabowska.

Een geautomatiseerd systeem dat mensen die daar niet toe in staat zijn zelfstandig uit bed kan tillen en zittend onder een automatisch douche kan zetten. Deze nieuwe technologie wordt bij Omring als eerste zorgorganisatie in Nederland onderzocht door kennisorganisatie Vilans. Wat vinden medewerkers en bewoners?

Hoe reageren medewerkers en bewoners op technologie die bewoners uit bed helpt en in staat stelt zelfstandig te douchen? Het idee is dat het til- en douchesysteem van toegevoegde waarde is om de eigen regie en autonomie van cliënten te behouden en ook in de toekomst goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Bovendien kan deze technologie mogelijk ook tijdwinst opleveren in het verpleeghuis en zou het bijvoorbeeld rugklachten kunnen voorkomen bij zorgmedewerkers.

Omring en Vilans

Om deze uitgangspunten te onderzoeken gaat Omring als eerste zorgorganisatie in Nederland samen met Vilans een automatisch til- en douchesysteem onderzoeken dat is ontwikkeld door producent Automation for Humanity (AfH). In Singapore, Zweden en Polen is al met het systeem gewerkt.

Zinvol uitproberen

Henk Herman Nap, coördinator Digitale Zorg bij Vilans: “De kracht van Zinvol Uitproberen is om in kleine stappen te onderzoeken of een technologie past bij een behoefte in de organisatie. Het is een valkuil om in één pilot alles te willen onderzoeken. Hierdoor wordt de pilot te groot en te complex. Voer in plaats daarvan het experiment in kleine stappen uit. Vergeet bij het experimenteren niet dat een pilot mag mislukken. Eigenlijk bestaat mislukking niet. Het feit dat iets niet werkt zoals beoogd, geeft u immers de kennis die u kan gebruiken voor het vervolg.” Toekomstbestendige zorg Marije Holstege, bijzonder lector geriatrische revalidatie bij Omring/Inholland en hoofdonderzoeker, voegt toe: “Binnen Omring zijn praktijkgericht onderzoek en innovatie met elkaar verweven. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe Omring Innovatie en de onderzoeksafdeling samenwerken met Vilans om zinvolle experimenten uit te voeren in de praktijk en om toe te werken naar toekomstbestendige zorg.”

Bron: Vilans