stil-alarm-ontruimingsinstallatie route-aanduiding ontruiming

De eerste Europese Cloudoplossing als stil-alarm-ontruimingsinstallatie is Kiwa-gecertificeerd. Het Nederlandse bedrijf MultiBel is gecertificeerd volgens Kiwa’s certificeringschema K21047.

Het bedrijf toont met dit certificaat aan dat zijn alarmeringssysteem voldoet aan geldende Nederlandse en Europese eisen. Het systeem kan zodoende ingezet worden als ‘NEN 2575-4 stil-alarm-ontruimingsinstallatie’ voor ziekenhuizen.

Zorg

Het certificatieschema K21047 is opgesteld voor bedrijven die een certificering wensen te behalen voor het installeren en onderhouden van draadloze stil-alarmsystemen. In die branche is een goede ontruimingsinstallatie van levensbelang, omdat veel patiënten of bewoners niet zelfredzaam zijn of zelf kunnen vluchten. Daarom zijn instellingen wettelijk verplicht om een NEN 2575-4 gecertificeerde stil-alarm-ontruimingsinstallatie te hebben.

Smartphone

De installatie moet stil alarmeren om geen paniek te veroorzaken bij patiënten en bewoners. Tot op heden werden er veelal personen-zoekinstallaties gebruikt (PZI’s) met losse piepers. Personeel kan de pieper echter vergeten, of het apparaat kan beschadigd raken. Met een Cloudgebaseerde oplossing kunnen medewerkers gealarmeerd worden op hun smartphone. Die dragen ze toch al bij zich, en is deel van hun routine, zodat vergeten zelden voorkomt.
MultiBel wilde aantonen dat zijn oplossing voldoet aan de verplichte NEN 2575-4 en andere kwaliteitseisen voor een stil-alarm-ontruimingsinstallatie. Daarom toetste Kiwa het systeem aan het certificeringsschema K21047. Het schema is tot stand gekomen door in gesprek te gaan met de hoofd-BHV’ers van een aantal academische ziekenhuizen, zorginstellingen en leveranciers. Met alle verzamelde feedback is het schema opgesteld, vervolgens beoordeeld door een college van deskundigen en uiteindelijk goedgekeurd.

Alternatief

“De markt vraagt al jaren om een goed alternatief voor een PZI-systeem”, vertelt MultiBel-directeur Maurits Knopjes: “Vooral omdat die omslachtig werken en onvoldoende betrouwbaar zijn. Kiwa heeft tijdens het certificeringsproces zeer kritisch gekeken naar onze techniek. We zijn trots dat wij als eerste in Europa voldoen aan de strenge eisen.
MultiBel is een veel gebruikte alarmering voor BHV’ers, de beveiliging van alleenwerkers of het oproepen van storingsmonteurs. Daarnaast maakt bijna de helft van alle ziekenhuizen in Nederland gebruik van MultiBel voor het opstarten van het Integraal Crisisplan & Ziekenhuis Rampen Opvang Plan.