openbare consultatie Nictiz beheerprocedures zibs
Beeld: Nictiz

Nictiz stelt aanpassingen voor in het beheerproces van Zorginformatiebouwstenen (zibs). Als kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg nodigt Nictiz elke geïnteresseerde betrokkene uit om mee te kijken en te reageren. De openbare consultatie beheerprocedure van de pre-publicatie van de zibs loopt tot en met vrijdag 23 juli.

Zorginformatiebouwstenen (zibs) hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals zibs en beheert ze. In het beheerproces heeft Nictiz een aantal aanpassingen voorgesteld.

Pre-publicaties

Programma’s als Registratie aan de Bron, Medicatieoverdracht, MedMij en VIPP maken gebruik van zibs voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie voor kwaliteitsverbetering en onderzoek. Sinds 1 maart 2013 publiceert Nictiz zibs in pre-Publicaties en Publicaties. Een pre-Publicatie kan beschouwd worden als een voorportaal, een opstap naar de definitieve Publicatie. Een pre-Publicatie heeft als doel om early adopters op de hoogte te brengen van wijzigingen en nieuwe zibs. Een Publicatie is de formele publicatie. De laatste Publicatie van de zibs was in 2020 en staat op www.zibs.nl.

Meer evenwicht

Zorgpartijen die gebruik maken van zibs hebben behoefte aan meer evenwicht tussen de noodzakelijke gewenste stabiliteit van de zibs uit de Publicatie en de gewenste verbeteringen en innovaties. Dit vraagt om een andere opzet van de pre-Publicaties. Op hoofdlijnen houdt deze verbetering van het beheerproces in dat er een duidelijker onderscheid komt tussen pre-Publicaties en Publicaties: Bij pre-Publicaties wordt ruimte gecreëerd voor verbeteringen en innovaties. Publicaties zijn gericht op stabiliteit. Het voorstel is op 21 juni 2021 met de Autorisatieraad zibs besproken. De Autorisatieraad kan zich vinden in dit voorstel.

Transparant

Nictiz vindt het belangrijk dat dit voorstel transparant is en aansluit op de wensen van onder andere ICT-leveranciers. Daarom geeft Nictiz iedereen de gelegenheid om feedback te geven via een openbare consultatie. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze veldconsultatie? Stuur dan een e-mail naar beheerzib@nictiz.nl. Je ontvangt per e-mail het voorstel en hoe je feedback kunt geven. De consultatie eindigt op vrijdag 23 juli om 17:00 uur.

Meer informatie

Het beheerproces van de zibs is gebaseerd op de norm NEN7522. Het Zib-centrum van Nictiz vervult daarin de rol van functioneel beheerder, technisch beheerder en distributeur. Op https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/beheerproces-zibs/ lees je meer over het proces om tot (pre-)Publicatie te komen.
De Publicatie2020 en de pre-Publicaties vind je op www.zibs.nl.