Op initiatief van prof. Marleen Janssen van de Rijksuniversiteit Groningen wordt het eerste nummer van het Journal of Deafblind Studies on Communication gepubliceerd.


Het journal is het eerste wetenschappelijke tijdschrift voor doofblindheid in de wereld en zal verschijnen als open access tijdschrift. Het tijdschrift richt zich op studenten en professionals en bevat zowel theoretische artikelen, evidence based methoden en good practices.
Veel vragen uit werkveld naar kennis
“Wij krijgen vanuit het werkveld altijd veel vragen naar het onderzoek van onze masterstudenten”, aldus Marleen Janssen over de aanleiding om het tijdschrift op te zetten. Samen met de DBI Working Group on Communication, een expert-groep van de internationale wereldorganisatie op het gebied van doofblindheid, heeft ze het tijdschrift samengesteld. De werkgroep vormt ook de redactie van het tijdschrift. “Het is een idee van de werkgroep om te gaan voor een tijdschrift, en niet voor een boek. Door bovendien te kiezen voor Open access is de kennis wereldwijd vrij toegankelijk voor iedereen”, volgens Janssen. Het tijdschrift heeft masterlevel niveau waardoor het ook toegankelijk is voor de praktijk en voor wetenschappers uit andere vakgebieden die zich bezighouden met onderzoek van complexe communicatie bij mensen met een communicatieve beperking.
1e nummer gelanceerd op 19 november
Het eerste nummer van het Journal of Deafblind Studies on Communication wordt donderdag 19 november as. gelanceerd tijdens een bijeenkomst van de DbI Working Group on Communication in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst werkt de groep ook aan de basis voor het tweede nummer dat in 2016 verschijnt. Daarnaast bereidt de werkgroep het jubileumcongres van de Groningse Master Communication and Deafblindness in November 2016 voor. Deze unieke master viert dan haar 10-jarig bestaan.
In samenwerking met Universiteitsbibliotheek Groningen
Het Journal of Deafblind Studies on Communication is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Groningen en draait op de OJS open-source software. Deze software wordt internationaal gebruikt om toegang tot onderzoeksresultaten te stimuleren en te vergroten. Meer dan 10.000 tijdschriften maken gebruik van dit systeem voor journal management waaronder meerdere journals bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Url: http://jdbsc.rug.nl/
Bron: RUG