Onlangs is in het kader van de e-health week de publicatie ‘Dossier e-health: zicht op opschaling’ overhandigd aan de directeur innovatie van VWS. De publicatie is een pleidooi voor een meer volwassen visie op e-health als een omvangrijke nieuwe digitale infrastructuur van nationaal belang. De publicatie omschrijft de omvang van e-health gebruik na de brede adoptie van e-health. Vandaar de tekst op de uitnodiging  – “wat als elk ziekenhuis tenminste 30.000 patiënten e-health gebruiken? en in elke huisartspraktijk 800 patiënten een advies en instructie moeten ontvangen?”

De publicatie Dossier e-health  beschrijft de17 miljoen Nederlanders die intensief gebruik maken van e-health als ‘een samenhangend stelsel van voorzieningen’ en schetst de randvoorwaarden die daarvoor gerealiseerd moeten worden. De huidige aandacht voor  individuele toepassingen, stimuleren van aanbod en integratie op kleine schaal schiet te kort. Wil het beleid van VWS tot opschaling van e-health succesvol worden, dan zal de framing daarvan ook moeten ‘opschalen’ en randvoorwaarden dienen te creëren voor een maatschappelijke voorziening zoals we die nu voor medicijnen en de verstrekking daarvan hebben.

Bron: DEHA