Onderzoeksbureau Vernet brengt elk kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. De verzuimcijfers zijn gebaseerd op de gegevens van ongeveer 150.000 medewerkers uit de branche. Op de verzuimpagina van de website van StAZ staat elk kwartaal een factsheet met de belangrijkste landelijke verzuimcijfers.

Ziekteverzuim neemt toe

Het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen is de afgelopen vier jaar met ongeveer een kwart gestegen tot 5,22 procent in 2018. Ten opzichte van 2017 is het verzuimpercentage met 9,4 procent gestegen. Dat blijkt uit de branchemonitor voor ziekenhuizen van onderzoeksbureau Vernet.

Alle leeftijdscategorieën

Het verzuimpercentage is in de afgelopen jaren in alle leeftijdscategorieën gestegen. Vooral bij het personeel van 56 jaar en ouder. In deze leeftijdscategorie is het verzuim 27,5 procent hoger dan in 2014. Ten opzichte van 2017 is de stijging het grootst bij personeel van 25 jaar en jonger, namelijk 17,5 procent. Ook in de zorgbranches GGZ, Gehandicaptenzorg en VVT is het verzuimpercentage de afgelopen jaren toegenomen.

Medewerkers vaker ziek

Na een kleine daling in 2017 is de ziekmeldingsfrequentie in 2018 met 8,7 procent toegenomen. Medewerkers in alle leeftijdsklassen hebben zich het afgelopen jaar iets vaker ziek gemeld. Dit geldt ook voor de medewerkers in andere zorgbranches.

Langdurig verzuim

De gemiddelde verzuimduur is afgelopen jaren gestegen van 15,9 dagen in 2014 naar 18,3 dagen in 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig verzuim. Werknemers in de leeftijdsklasse 56 jaar en ouder verzuimen gemiddeld langer.