Equipe Zorgbedrijven werkt als eerste particuliere kliniek samen met het Erasmus MC om medisch personeel op te leiden. Op deze manier wordt het nijpende tekort aan operatieassistenten op korte termijn aangepakt.

 

Het is de eerste keer dat een universitair medisch centrum en een particuliere kliniek samen een opleidingstraject oppakken. Een unieke, maar absoluut noodzakelijke stap, aldus Arthur Bruijnincx, regiomanager Equipe Zorgbedrijven. “De krapte op medische arbeidsmarkt is gigantisch. Niet alleen in de ziekenhuizen in de regio, maar ook in onze eigen klinieken is dringend behoefte aan de juiste mensen.”

 

Stageplaatsen

In 2018 is Equipe Zorgbedrijven in gesprek geraakt met het Erasmus MC. “Er liepen al veel lijntjes tussen ons het Erasmus,” zegt Bruijnincx. “We trekken al jaren samen op als het gaat om onderzoek. We waren het er snel over eens dat wij als zelfstandig behandelcentrum een steentje kunnen bijdragen. Het Erasmus verzorgt de opleiding, wij bieden stageplaatsen en -begeleiding.”

 

Hoge standaard

Om opleiding binnen een zelfstandig behandelcentrum mogelijk te maken, heeft het College Zorg Opleidingen (CZO) enkele aanpassingen moeten doen in de opleidingsvoorwaarden. Bruijnincx: “Uiteraard wordt er niet getornd aan de eisen vanuit het Erasmus. Wij voldoen aan de hoge standaard die aan de opleiding wordt gesteld. Ons nieuwe pand op het Brainpark biedt daarvoor de ruimte én de faciliteiten. Onze mensen worden nu opgeleid om de stages goed te kunnen begeleiden.”

 

Specialisatie

De klinieken van Equipe Zorgbedrijven hebben allemaal focus op één specialisatie: Velthuis kliniek doet cosmetische ingrepen, Xpert Clinic verricht hand- en polschirurgie, Helder kliniek behandelt anale aandoeningen. Een stageplaats bij Equipe biedt studenten een mooie kans om kennis te maken met het onderscheidende karakter van een zelfstandig behandelcentrum. “Wij werken in kleinere teams in een andere setting” zegt Henriëtte Hubbers, HR manager bij Equipe Zorgbedrijven. “Dit alles met een hoge mate van specialisatie, de essentie van onze ZBC’s. De juiste zorg op de juiste plek, daar gaan we in de toekomst steeds meer naar toe. Daar sorteren we met dit opleidingstraject al op voor. Hoe mooi is dat!”

 

UMC Utrecht

De Randstad kent niet alleen een tekort aan operatieassistenten, ook anesthesie- en verkoever medewerkers zijn er nauwelijks te vinden. Daarom heeft Equipe Zorgbedrijven onlangs afspraken gemaakt met de UMC Utrecht Academie. Hubbers: “Onze verpleegkundigen kunnen daar nu de verkorte opleiding recovery doen. Zo bieden we onze medewerkers de mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen en lossen we tegelijk het tekort aan geschoold personeel op.”

 

Ambitie

Op 1 maart gaat de opleiding voor OK-assistenten van start. In eerste instantie gaat het om 8 stageplekken op jaarbasis. Bruijnincx: “We zijn benieuwd hoe de OK-assistenten in opleiding het gaan ervaren. Ze komen bij ons werken in een wereld die ze niet kennen. Omdat wij vaak wat eenvoudigere ingrepen verrichten, zien we meer patiënten op een dag. Met die grotere volumes doe je snel veel ervaring op. Het succes van deze eerste lichting is bepalend voor de verdere uitrol. Maar de ambitie is om uiteindelijk tot grotere aantallen te komen.”

Foto: Equipe-team