Niet alleen ondervoeding, maar ook overvoeding kan op de lange termijn voor een verstoring van de motorische en mentale ontwikkeling van kinderen zorgen. Dit benadrukt het belang van het nauwgezet opvolgen van de meest recente richtlijnen voor pediatrische parenterale voeding. Onlangs zijn na 13 jaar herziene ESPGHAN/ESPEN/ESPR-richtlijnen gepubliceerd. De richtlijnen bevatten informatie en aanbevelingen voor optimaal gebruik van parenterale voeding bij een breed spectrum van pediatrische patiënten, variërend van prematuur geborenen tot jongvolwassenen.

De noodzaak van snelle verandering

Prof. dr. J. B. van Goudoever (hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit): “Meer dan 50 mensen uit verschillende landen hebben heel hard gewerkt om deze richtlijnen te herzien en het is erg belangrijk dat deze richtlijnen snel worden geïmplementeerd. De vernieuwde richtlijnen vormen een solide basis om mee te werken, maar houd er rekening mee dat er geen sprake is van one size fits all. ”

 

De richtlijnen besteden onder meer aandacht aan individuele macro- en micronutriëntenbehoeften, vloeistofbehoeften, veneuze toegang, gestandaardiseerde versus geïndividualiseerde parenterale voeding en diverse veiligheidsmaatregelen die kunnen worden gehandhaafd ter preventie van complicaties. De experts die hebben meegewerkt aan de revisie van de richtlijnen hebben allen uitvoerige ervaring met parenterale voeding. De richtlijnen vereisen een snelle implementatie om parenterale voedingsproblemen te voorkomen.

Zorgverbetering in heel Europa

Prof. L. Zimmerman (hoogleraar Neonatologie aan de Universiteit Maastricht en lid van de Raad van Bestuur van de European Foundation for the Care of Newborn Infants): “Met deze herziene richtlijnen streven we ernaar de kwaliteit van zorg in heel Europa te verbeteren. Omdat elk kind gelijke zorg en kansen verdient.”

 

Eerder hebben 8 van de betrokken auteurs 180 medisch specialisten opgeleid omtrent deze vernieuwde richtlijnen, tijdens het internationale Pediatric Nutrition Academy symposium in Amsterdam, georganiseerd door Baxter. In het symposiumboekje worden de nieuwe richtlijnen op beknopte wijze toegelicht door de auteurs.

 

Bekijk hier het programmaboekje van het internationale Pediatric Nutrition Academy symposium

PDF bestand programmaboekje

Bekijk hier de vernieuwde richtlijnen voor pediatrische parenterale voeding