Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de TU Delft is de nieuwe gezamenlijke masteropleiding Nanobiology gestart.
Het is daarmee de eerste masteropleiding in de nanobiologie in Nederland.
Nanobiologie is een relatief nieuw onderzoeksveld op het grensvlak van (nano)natuurkunde, biologie en geneeskunde en is vooral van groot belang voor de (toekomstige) bestrijding van ziektes als kanker.
‘Pioniers’
Dertien studenten beginnen in september aan de masteropleiding Nanobiology en zullen vakken volgen in zowel Delft als Rotterdam. Deze ‘pioniers’ behoren allen tot de eerste lichting afgestudeerden van de bacheloropleiding Nanobiology, eveneens een gezamenlijke opleiding van de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Zij begonnen in 2012 aan hun studie en hebben het diploma in drie jaar behaald. Op woensdag 23 september ontvangt de eerste lichting hun bachelordiploma.
Gereedschap
De master Nanobiology is de eerste masteropleiding in dit vakgebied in Nederland. Wereldwijd zijn er nu ook vergelijkbare masterprogramma’s in ontwikkeling, met elk andere accenten. Nanobiologie is een nieuw onderzoeksveld op het grensvlak van (nano)natuurkunde, biologie en geneeskunde. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de nanotechnologie kan men pas sinds kort op nanoniveau (het niveau waarop individuele moleculen en atomen zijn waar te nemen) de biologie bestuderen. Hierdoor wordt er steeds meer ‘gereedschap’ ontwikkeld waarmee binnen een cel gewerkt en geobserveerd kan worden. Het is nu mogelijk om door het toepassen van natuurkundige en wiskundige principes de complexiteit van de biologie te begrijpen. Er zijn derhalve dringend studenten en onderzoekers nodig die de brug tussen natuurkunde en biologie gaan bouwen. De opleiding Nanobiology voorziet hierin.
Kanker
Onderzoeker en opleidingsdirecteur Roland Kanaar van de Erasmus Universiteit benadrukt de grote relevantie van het nieuwe vakgebied: ‘De onderliggende oorzaken van ziektes, inclusief kanker, zijn verkeerde interacties tussen moleculen in onze cellen. Nanobiologie-studenten leren om de ‘gereedschapskist’ van de nanotechnologie in te zetten en uit te breiden, om deze moleculaire interacties te visualiseren, kwantificeren en te manipuleren. Hun vaardigheden en inzichten zullen naar verwachting veel aspecten van medische diagnoses en behandelingen gaan veranderen.’
Kanaar bestudeert zelf genetische stabiliteit in relatie tot kanker en aangeboren aandoeningen. Hij bekijkt het proces van schade en herstel van het DNA op alle niveaus. Kanaar toonde onlangs bijvoorbeeld aan dat door verwarming tot 42 graden Celsius een van de reparatiesystemen in het DNA wordt uitgeschakeld. In combinatie met medicijnen kan dit voor bepaalde kankerpatiënten een nieuwe behandeling vormen.
SARS- en griepvirus
Ook aan de TU Delft is nanobiologie van belang voor onderzoek op het gebied van gezondheid. Onderzoekers van de TU Delft hebben recent bijvoorbeeld het gedrag onderzocht van RNA-polymerase, een belangrijk eiwit in virussen. De ‘fouten’ die door dit eiwit in de cel worden gemaakt, zijn van cruciaal belang voor de levensvatbaarheid van een viruspopulatie. De bevindingen vergroten ons inzicht in virussen, zoals het SARS- of het griepvirus en geven een nieuw houvast om antivirale medicijnen te ontwerpen.
Bron: TU Delft