Er kan nogal wat worden bespaard in ziekenhuizen als doelmatige interventies (kosten)effectief worden ingevoerd in de praktijk.

Als alle ziekenhuizen in Nederland een zorgprogramma voor borstkankeroperaties in 24-uurs- of dagbehandeling zouden aanbieden, dan zijn patiënten net zo tevreden over de zorg als nu, en kunnen we landelijk € 9,3 miljoen per jaar besparen. Hierin zijn de kosten voor de invoering van het zorgprogramma in de ziekenhuizen al verrekend.
Dat is een van de resultaten uit het ZonMw-programma Implementatie DoelmatigheidsOnderzoek. Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, dat opdrachtgever is van dit programma, nam de resultaten gisteren in ontvangst.
Zelfs doelmatige behandelingen worden niet vanzelf ingevoerd in de praktijk
Doelmatige interventies (kosten)effectief invoeren in de zorgpraktijk. Dat was het doel van dit implementatieprogramma van ZonMw. In totaal gingen 74 projecten aan de slag. Dat leverde daadwerkelijke verbeteringen op in de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de zorg op lokaal en regionaal niveau. Bovendien toont evaluatie aan dat bij landelijke invoering, een potentiële besparing van € 52,3 miljoen per jaar op de plank ligt.
Welke implementatiestrategie levert het meeste rendement op?
Het NIVEL voerde in opdracht van ZonMw een kennissynthese uit om te leren van de projecten uit dit implementatieprogramma. Daaruit bleek dat daadwerkelijke toepassing van doelmatige zorg sterk afhangt van de inbedding in de praktijk. Een belangrijke conclusie is dat de implementatie van doelmatige interventies vraagt om kennis van de praktijk, aandacht voor de context en flexibiliteit bij de inzet van strategieën.
Bron: ZonMW