De Sint Maartenskliniek heeft op 4 december voor het eerst een geavanceerd gemotoriseerd exoskelet aan een dwarslaesiepatiënt meegegeven naar huis.
Met een dergelijk ‘robotpak’ kan de patiënt zelfstandig staan en lopen. Met deze stap wil het Revalidatiecentrum van de gespecialiseerde kliniek uit Nijmegen onderzoeken in hoeverre een exoskelet ook optimaal in de dagelijkse praktijk kan worden gebruikt door iemand met een dwarslaesie. De Maartenskliniek verwacht dat een exoskelet in de nabije toekomst een praktisch alternatief kan zijn voor de rolstoel. Eerder maakten ook mensen met een spierziekte kennis met een experimenteel exoskelet.
De laatste jaren maken technologische ontwikkelingen het mogelijk dat mensen met een dwarslaesie door middel van een motorisch ondersteund exoskelet zelfstandig kunnen lopen. In het pak zijn verschillende elektrische motoren verwerkt die met behulp van een computer worden aangestuurd. Het exoskelet is zodanig geprogrammeerd dat het de bewegingen, die de gebruiker wil maken, optimaal kan volgen zodat men niet met een toetsenbord of joystick hoeft te werken. De gebruiker kan een exoskelet bovendien zelfstandig aantrekken.
Ilse van Nes, revalidatiearts en coördinator van het onderzoek naar het exoskelet binnen de Sint Maartenskliniek, verwacht dat deze nieuwe technologie in de nabije toekomst een volwaardig alternatief voor de rolstoel kan opleveren: “De ontwikkelingen op dit gebied gaan wereldwijd erg hard en de technologie wordt steeds geavanceerder, maar gelukkig ook steeds beter betaalbaar. Met de huidige generatie exoskeletten wordt voor het eerst de stap gemaakt van de onderzoeksfase naar de toepassing in de praktijk, zowel binnen het revalidatiecentrum als bij mensen thuis.”
In hoeverre het exoskelet ook voor mensen met een spierziekte uitkomst kan bieden moet nog verder worden onderzocht.
Bron: Spierziekten Nederland