In de ouderenzorg groeit het besef dat cliënten meer moeten bewegen en gestimuleerd moeten worden naar buiten te gaan.
Hogeschool CAH Vilentum en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren een bijeenkomst voor zorgorganisaties om ervaringen uit te wisselen, kennisvragen te inventariseren, eerste resultaten van een pilotstudie in Wijchen te delen en een onderzoeksagenda te formuleren.
Een groene leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. De omgeving van een zorglocatie zoals de tuin, kan bijdragen om de kwaliteit van leven te verbeteren of op peil te houden. Een belangrijke doelgroep die voordelen haalt uit een groene omgeving zijn ouderen met dementie die verblijven in zorglocaties. Maar hoe zit het met de praktijkervaring in Nederland op dit gebied, hoe worden tuinen waarin het groen optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënten ontworpen en gebruikt en welke aandachtspunten hebben zorgorganisaties?
Hogeschool CAH Vilentum is binnen het lectoraat Groene en Vitale Stad een onderzoekslijn gestart welke tot doel heeft de kennis ten aanzien van dergelijke tuinen te verzamelen, onderzoek te doen naar de belevings- en gezondheidseffecten en aanbevelingen te doen voor het ontwerp en gebruik ervan. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg signaleert de toenemende belangstelling voor vitale tuinen bij haar leden en constateert dat er steeds vaker tuinen specifiek voor bijvoorbeeld ouderen met dementie worden aangelegd, maar ook dat er nog weinig bekend is over (de veronderstelde gezondheidseffecten van) deze tuinen en over het gebruik ervan door zowel zorgmedewerkers als bewoners.
Programma
13.00 uur    Inloop met koffie en thee
13:30 uur    Opening Danielle Harkes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
13:35 uur    Inleiding groen en gezond Dinand Ekkel, CAH Vilentum
Dinand Ekkel, lector bij Hogeschool CAH Vilentum, bespreekt de relatie tussen groen en gezondheid en de voordelen voor ouderen. Hierin worden ook praktijkvoorbeelden meegenomen. Daarnaast zal hij kort de inventarisatie van dementietuinen bespreken die onlangs plaatsvond.
14:00 uur    Presentatie resultaten dementietuin Wijchen Bob Pruijssers, CAH Vilentum
Bob Pruijssers, junior-onderzoeker bij Hogeschool CAH Vilentum, deed vorig jaar onderzoek naar het gebruik en de beleving van een vitale tuin bij Woonzorgcentrum St. Jozef van de ZZG-Zorggroep in Wijchen, en bespreekt de resultaten van dit onderzoek.
14:15 uur    Praktijkervaring De Vloet, Thebe
Locatie De Vloet in Oisterwijk heeft al meerdere jaren een alzheimertuin voor eigen bewoners en voor bewoners uit de wijk. Betrokkenen zijn enthousiast. Het gebruik van de tuin brengt wel aandachtspunten met zich mee. Wilma Schutte, manager zorg en welzijn van De Vloet neemt ons mee in de ervaringen en vraagstukken.
14:30 uur    Rondgang door de tuin inclusief pauze
15:15 uur    Uitwisselen ervaringen en inventarisatie kennisvragen
16:00 uur    Terugkoppeling en vervolg onderzoeksprogramma Dinand Ekkel en Danielle Harkes
16:30 uur    Einde
Praktische informatie
Datum: woensdag 27 januari van 13.00 – 17.00 uur.
Locatie: volgt, centraal in het land, goed bereikbaar.
Kosten: 90 euro voor leden en kennispartners en 125 euro voor niet-leden.
Bron: Aedes – Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg.