KeyRing helpt mensen die graag zelfstandig willen wonen, maar dat vanwege verstandelijke of psychische beperkingen moeilijk alleen kunnen.

Het initiatief, dat 22 jaar geleden in Londen tot stand kwam, verbindt mensen met een (leer)beperking die zelfstandig in de wijk wonen. Samen vormen ze een netwerkje, ondersteund door een vrijwilliger in de buurt. Op 21 januari organiseert het Kenniscentrum een themamiddag omtrent KeyRing en vergelijkbare projecten in Nederland. Om koplopers en planmakers bij elkaar brengen, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en ideeën op te doen.
Eenzaamheid verminderen
In Nederland is een aantal projecten van start gegaan, geïnspireerd door KeyRing. Deze projecten – van buurtcirkels tot wijkringen – zijn er op gericht om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen prettig zelfstandig te laten wonen, waarbij zij eigen talenten kunnen inzetten en volop kunnen participeren in de samenleving. Juist nu mensen langer thuis blijven wonen en voorzieningen verdwijnen, ligt eenzaamheid op de loer. Projecten zoals KeyRing kunnen dit voorkomen of verminderen.
Programma

12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening
Daniëlle Harkes, dagvoorzitter en manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
13.05 uur ‘KeyRing, omringd wonen’
Praktische presentatie door Karyn Kirkpatrick, van KeyRing London (Engelstalig)
13.45 uur Van buurtcirkels tot wijkring: stand van zaken in Nederland
Buurtcirkels in Rotterdam – Moniek Hamer, projectmanager Buurtcirkels Pameijer Rotterdam
KeyRing op Limburgse wijze – Tom Houben, adviseur IKS Wonen Limburg
We zijn er! in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen – Erwin Wieringa, NSGK
Buur & Co, samenwerkingsproject gemeente Opsterland en Timpaan Welzijn – Willie Oldengarm, sociaal gerontoloog/projectleider Timpaan Welzijn
14.20 uur Pauze met muziek
14.50 uur Werksessie ronde 1
15.55 uur Werksessie ronde 2
17.00 uur Napraten bij de borrel

Thema’s werksessies

 • Sessie 1 – Het succes van KeyRing (Engelstalig)
  In gesprek met Karyn Kirkpatrick van KeyRing London, na 22 jaar zijn de knelpunten goed in beeld, evenals de oplossingsrichtingen. Meer informatie
 • Sessie 2 – De deelnemer is eigenaar van de Buurtcirkel 
  Hoe faciliteren we deelnemers zodat zij regie krijgen en behouden over het proces en de inhoud van de Buurtcirkel? Deelnemers van Buurtcirkels in Rotterdam delen ervaringen en wensen. Moniek Hamer, projectmanager Buurtcirkels bij Pameijer Rotterdam is hierbij aanwezig. Pameijer organiseert inmiddels Buurtcirkels in twintig verschillende wijken. Mensen met een ondersteuningsvraag zijn hierdoor actieve wijkbewoners. Meer informatie
 • Sessie 3 – Buur & Co doe je samen! 
  Samenwerking is essentieel. Niet iedereen is hier echter altijd toe in staat. Een klein steuntje in de rug van een buurtbewoner kan het leven een stuk aangenamer maken. Willie Oldengarm, sociaal gerontoloog en projectleider Timpaan Welzijn maakt u deelgenoot van zijn kennis en ervaringen. Ook zal hij ingaan op het thema eenzaamheid, Buur & Co maakt deel uit van de integrale aanpak eenzaamheid die de gemeente Opsterland voorstaat. Meer informatie
 • Sessie 4 – We zijn er! Op pad in de buurt 
  We zijn er!, van NSGK voor het gehandicapte kind, heeft zich laten inspireren door KeyRing uit Londen en door de Asset Based Community Development uit Chicago (ABCD Methode) die uitgaat van autonomie en empowerment van mensen met een beperking. Het project laat zien dat je mensen aan elkaar kunt verbinden. In deze sessie onder leiding van projectleider Erwin Wieringa hoort u meer over dit project en de verbinding met de buurt. Meer informatie
 • Sessie 5 –Nieuwe coalities in wonen, zorg en welzijn: Limburg start met KeyRings 
  Een coalitie is een groep mensen of organisaties die iets wil bereiken rond een opgave of kans. Organisaties in de publieke sector accepteren steeds meer de nieuwe werkelijkheid, samen kunnen ze doelen effectiever bereiken dan alleen. Er wordt steeds meer gewerkt op het grensvlak van de eigen organisatie en nieuwe netwerken. Dit is duidelijk terug te zien in de aanpak van veel gemeenten. Wonen Limburg en OZO werken samen op dit snijvlak tussen overheid, markt en maatschappij en innoveren in diverse coalities. KeyRing is een van de projecten binnen de coalitie. Tom Houben, adviseur IKS van corporatie Wonen Limburg en Esther Limpens van OZO Doe ik mee verzorgen een prikkelende sessie.

Datum en locatie
Donderdag 21 januari 2016, 12.30-17.00 uur, Akoesticum in EdeKosten
De kosten voor deze themamiddag bedragen 90 euro voor leden, kennispartners en vrijwilligersorganisaties en 125 euro voor niet-leden.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier.
Een week van tevoren ontvangt u het definitieve programma en de routebeschrijving.
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij: Yvonne Witter (y.witter@kcwz.nl) en voor organisatorische vragen kunt u terecht bij Anja van Westendorp (a.van.westendorp@kcwz.nl)
Bron: Aedes – Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg