Vergelijkingssite Pricewise.nl legde ruim duizend mensen een kleine dertig vragen voor over zorgverzekeringen. Hun gemiddelde score bedraagt een teleurstellende 5,3.
Van de ondervraagden weet liefst 44 procent niet wat voor soort basisverzekering hij heeft: een restitutie-, een natura- of een budgetpolis.
Bij één op de vier mensen rinkelt geen belletje wanneer wordt geïnformeerd naar een naturapolis. Eén op de drie is niet bekend met het fenomeen restitutiepolis. En drie van de vier hebben geen benul wat een budgetpolis inhoudt. Van deze groep heeft meer dan de helft er zelfs nooit van gehoord.
Campagne
Hans de Kok, directeur van Pricewise, kijkt zeer op van de onderzoeksresultaten. ,,Laag- plus hoogopgeleiden scoren samen niet eens een voldoende. Het lijkt er sterk op dat de peperdure voorlichtingscampagne ‘De zorg verandert mee’ vorig jaar weinig heeft bijgedragen aan onze kennis van de gezondheidszorg. De bal ligt dus bij bedrijven als de onze om mensen met simpele tekst en uitleg te helpen bij het vergelijken van hun zorgverzekering. Daar zijn we wederom in geslaagd.’’
Fysiotherapie
Fysiotherapie wordt vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering betaald. Dat weten opmerkelijk veel mensen, blijkt uit het kennisonderzoek van Pricewise: 73 procent. Dat de tandarts alleen in uitzonderingsgevallen valt onder de basispolis weet 83 procent.
Daarentegen beseft slechts 35 procent dat de kosten van medicijnen vallen onder de basispolis. Logopedie wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Dat heeft maar 18 procent goed.
Huisarts
Bijna iedereen (92 procent) begrijpt dat een bezoek aan de huisarts altijd volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering. En 72 procent weet dat er geen eigen risico wordt geheven voor een consult.
Een cursus ‘Stoppen met roken’ wordt vergoed via de basispolis. Slechts 1 op de 4 Nederlanders heeft dat goed.
Eigen risico
Slecht is het besef (39 procent) dat het eigen risico uitsluitend geldt voor de basispolis. Maar daar staat tegenover dat heel veel Nederlanders (86 procent) weten dat je het eigen risico kunt verhogen in ruil voor een lagere premie.
Hun kennis over de eigen bijdrage is ruim onvoldoende 4,0. Niet meer dan 18 procent stelt terecht dat je de eigen bijdrage niet kunt verhogen voor een lagere premie, zoals wel met het eigen risico kan. 78 procent van de mensen verwart de eigen bijdrage (voor bijv. ziekenvervoer) met het eigen risico. Daarentegen is 76 procent zich bewust dat de eigen bijdrage niet geldt voor de huisarts. Het eigen risico trouwens evenmin.
Ziekenhuis
Dat een ziekenhuis valt onder het begrip professionele zorgverlener weet 84 procent. Ten onrechte noemen mensen ook vaak zorgverzekeraar (23 procent), huishoudelijke hulp (11 procent), mantelzorger (11 procent) en zelfs ministerie van Volksgezondheid (9 procent)! Een chiropractor (56 procent) valt officieel evenmin onder het begrip professionele zorgverlener.
De rijksoverheid bepaalt wat er binnen de basisverzekering valt en dat beaamt 78 procent van de mensen. Maar anderen noemen (ook) zorgverzekeraar (43 procent), ziekenhuis, huisarts of apotheek (5 procent), EU (5 procent) en provincie (1 procent). En dat is allemaal niet goed.
Een overgrote meerderheid (82 procent) weet dat niet iedereen recht heeft op zorgtoeslag.
Slechts de helft van Nederlanders met kinderen snapt dat voor hun kroost geen eigen risico geldt.  Zoals ze voor jongeren tot 18 jaar ook geen premie hoeven te betalen.
Drie van de 1035 respondenten bleken met een 9 ‘zeer goed’ op de hoogte van zorgpolissen; vier scoorden een 1.In de categorie over vergoedingen scoorden de ondervraagden het beste met gemiddeld een 5,8.
Mensen die hun zorgkennis zelf eens willen testen kunnen op de website van Pricewise.nl terecht voor een quiz met tien vragen. Aan het slot van de vragenreeks krijgt men een persoonlijke score voorgeschoteld.