Het aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat vanuit een dienstverband overstapt naar zzp’erschap, is vorig jaar fors toegenomen. Onderzoek door branche organisatie SoloPartners laat zien dat in 2017 een kleine 3000 verpleegkundigen en verzorgenden het dienstverband verwisselden voor zelfstandig ondernemerschap.

30.000 zelfstandig verpleegkundigen
‘Het totaal aantal zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden ligt momenteel op zo’n 30.000 en dit aantal groeit met 10% per jaar. Het is voor ons bewijs dat de populariteit van zelfstandig ondernemerschap enorm groeit.’ Lex Tabak van SoloPartners licht toe. ‘Onderzoek onder onze ruim 7000 leden laat zien dat vooral ervaren zorgprofessionals kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Vaste krachten stromen uit dienst en melden zich bij de Kamer van Koophandel. De dag erna zijn ze volledig aan het werk als zij dat willen, want er ligt mede door de krappe arbeidsmarkt voldoende werk.’, aldus Tabak.

Flexibiliteit en vrijheid
SoloPartners heeft naast een brede enquete onder haar leden, ook de cijfers van de KvK geraadpleegd om tot haar conclusies te komen. Ruim 120.000 zorgverleners werken inmiddels als zzp’er in de zorg en ongeveer een derde daarvan bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. De voornaamste drijfveren om zelfstandig te worden zijn een grote behoefte aan meer flexibiliteit en vrijheid. Ruim tweederde van de zelfstandig verpleegkundigen laat zich bemiddelen naar opdrachten en een groot deel van deze groep wordt als flexibele schil ingezet bij zorgorganisaties. ‘Eén van de grotere bemiddelaars schreef onlangs 600 nieuwe zzp’ers in binnen twee maanden tijd. En dat in deze krappe arbeidsmarkt. Zo’n sterke stijging heb ik de laatste 10 jaar niet eerder meegemaakt’, aldus Tabak.

Goed positioneren
‘We merken op dit moment dat het zzp’erschap in de zorg vooral een middel vormt tot een doel dat deze professionals hebben. Zij willen op een flexibele wijze invulling geven aan hun loopbaan.’ Tabak gaat verder: ‘Dit past bij de bredere tendens van flexibilisering van arbeid die we binnen de samenleving zien. De vraag is wel of deze drang naar flexibilisering in de zorg vooral via zzp’erschap moet verlopen.’, aldus Tabak. ‘Er zitten ook keerzijden aan het zzp’erschap in de zorg. We zien in de praktijk dat niet iedere zelfstandige op de hoogte is van de specfieke kwaliteitswet- en regelgeving die geldt bij zzp’erschap in de zorg. Als zzp’ers dan vervolgens bij controles tegen problemen aanlopen, dan zien we dat zij de handdoek in de ring gooien en uitstromen. 65% van onze leden geeft aan de zorg te verlaten als het zzp’erschap teveel problemen oplevert. Voor ons als branche organisatie reden genoeg om de zzp’er in de zorg op een doordachte wijze te positioneren binnen de zorgsector. We mogen deze ervaren professionals niet kwijtraken.’

Voor dit artikel is een breed onderzoek onder zzp’ers in de zorg gedaan:

https://www.solopartners.nl/ons-onderzoek-naar-127-000-zzpers-in-de-zorg/

Bron: ANP