Nederland behoort op onderzoeksgebied van Life Sciences & Health (LSH) bij de internationale top.
Als bedrijven erin slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën, valt hier veel winst te behalen.
 
TKI LSH Match voor bedrijven en kennisinstellingen
Om de kennisoverdracht in de LSH-sector beter tot stand te brengen stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag. Samenwerkingsverbanden, waarbij sprake is van tenminste één ondernemer en minimaal één onderzoeksorganisatie, maken aanspraak op deze subsidie (TKI LSH Match). Het doel van deze TKI-toeslag is het stimuleren van privaat-publieke samenwerking. Het basisprincipe is simpel. De hoogte van de R&D-investeringen uit het bedrijf (private partij) bepaalt de hoogte van de subsidie. De TKI-toeslag is namelijk maximaal 20% van het investeringsbedrag vanuit de private partij. Belangrijk is wel dat de private partij niet al het intellectuele eigendom van deze samenwerking opeist. Contractonderzoek valt dus niet onder de TKI-Toeslag. Daarentegen is het goed om te beseffen dat geld van fondsen (zoals het KWF, Diabetesfonds, etc.) wél als private bijdragen worden gezien.
Onderzoek moet passen binnen innovatiecontract 2012
De TKI Life Sciences & Health speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de Life Sciences & Health-sector. De voorgestelde projecten moeten dan ook passen binnen het Innovatiecontract 2012 van de Topsector LSH.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend met als laatste deadline 16 november. Ieder kwartaal worden nieuwe voorstellen beoordeeld en afgehandeld. Wie als eerste een aanvraag indient, wordt ook als eerst geholpen. Vanzelfsprekend is toekenning afhankelijk van de beschikbare middelen.
Lees meer over subsidies voor LSH-onderzoekers op www.pnoconsultants.nl