Kun je als hoofd Technische Dienstverlening oprecht gelukkig worden van ­­een vlekkeloze samenwerking in een bouwproject? Ja, dat kan, ervaarde Joke Wymenga van het Flevoziekenhuis in Almere.

De ingrijpende vernieuwing van het operatie- en MRI-complex verliep volgens haar verrassend soepel, van techniek tot logistiek en budget. De belangrijkste uitdagingen waren de integratie van nieuwe OK’s met bestaande techniek, plus implementatie van het innovatieve Opragon-luchtzuiveringssysteem. Deerns trad op als adviseur installatietechniek en technische vraagbaak. “Niets was te veel. Je kon altijd bellen”, zegt Wymenga. Sinds eind 2017 wordt het hele operatiecomplex van het Flevoziekenhuis in Almere ingrijpend gemoderniseerd, uitgebreid en  voorbereid op de toekomst. Bestaande operatiekamers worden gerenoveerd en verbeterd, zodat ze voldoen aan hedendaagse en toekomstige eisen op het gebied van techniek, comfort en hygiëne. Voor vier nieuwe OK’s werd speciaal een nieuwbouwblok gebouwd in een patio. Het Flevoziekenhuis heeft gekozen voor het innovatieve Opragon-systeem (zie kader) voor de luchtzuivering in de nieuwe operatiekamers. Een bijzondere keuze, omdat in Nederland nog weinig ervaring met Opragon is opgedaan. Net als de meeste ziekenhuizen werkte het Flevoziekenhuis met het vertrouwde Plenum-luchtbehandeling systeem dat volledig is gevalideerd.

 

Opragon keuze voor de toekomst

De keuze voor Opragon was volgens Joke Wymenga een keuze voor de toekomst. “Binnen de huidige richtlijnen lopen we met het Plenum-systeem het risico dat we na  validatie te weinig werkruimte overhouden rond de operatietafels. Met Opragon speelt dat probleem niet, omdat je daarmee de grenzen van het werkgebied min of meer zelf bepaalt, als je aantoonbaar voldoet aan de validatiecriteria op basis van gelijkwaardigheid. Hierdoor is Opragon in onze ogen flexibeler inzetbaar en daarmee toekomstbestendiger.”

 

Negen hypermoderne operatiekamers

De renovatie is ook aangegrepen om het operatiecomplex logischer in te delen en het logistieke proces te verbeteren. Een belangrijke ingreep is de strikte scheiding tussen de ‘vuile’ en ‘schone’ gang van binnenkomende en geopereerde patiënten en van gebruikte en gesteriliseerde instrumenten. Hierdoor is het risico van kruisbesmetting aanzienlijk verkleind. Eén operatiekamer is bouwkundig voorbereid op hybride operaties. Hierin kan de chirurg heel precies (ook op afstand) opereren op basis van live radiologiebeelden van de operatie. Na de eindoplevering komend najaar beschikt het ziekenhuis over negen hypermoderne klasse 1 operatiekamers met bijbehorende opdekkamers. In het project verzorgde Deerns de installatietechnische ontwerpen en de afstemming en toetsing ervan.

 

Niet te gek doen

“Betrouwbaarheid stond in het project voorop”, benadrukt Wymenga. “Met Opragon halen we ons al genoeg avontuur op de hals. Innovatie was niet de insteek. We wilden gewoon degelijke, betrouwbare OK’s voor een afgesproken prijs en met zo weinig mogelijk meerwerk. We moeten niet te gek doen in Almere.” Daarom stelde het ziekenhuis bewust een solide ontwerp- en bouwteam samen, bestaande uit vertrouwde partijen waarmee het eerder goede ervaringen had opgedaan. En

omdat iedereen, ook de aannemers, van begin af aan deel uitmaakten van het bouwteam, konden alle gesignaleerde issues in de ontwerpen meteen worden bediscussieerd en opgelost. Hiermee werden vervelende verrassingen en dure aanpassingen in de uitvoering voorkomen.

“Ook alle discussies over geld zijn vóóraf gevoerd en niet achteraf. Die aanpak pakte goed uit, we hebben geen overschrijdingen en nauwelijks meerwerk gehad.”

 

Toetsende rol onmisbaar

In dat repeterende proces van ontwerpen, afstemmen en toetsen was de toetsende rol van architectenbureau Wiegerinck en Deerns onmisbaar, aldus Wymenga. “Deerns zag erop toe dat onze wensen volledig gerealiseerd werden. Wordt echt geleverd wat we hebben afgesproken? Voldoet het aan de regels? Werkt alles naar behoren? Past het in het budget?  En als Deerns op een probleem stuitte, kwam het met goede alternatieven.” Met technisch-inhoudelijke kennis en scherpte droeg Deerns bij aan het projectsucces, vindt Wymenga. Deerns’ projectmanager Hans Schaap trad het hele traject op als technische vraagbaak. “Niets was hem te veel. Je kon hem altijd bellen en had dan een luisterend oor. Hans bewaarde het overzicht en koppelde dat steeds terug naar de collega’s in het bouwteam.”

 

Die betrokkenheid miste zijn uitwerking niet, vertelt Wymenga. Het complexe bouwproject is volgens haar verrassend soepel verlopen: van techniek tot logistiek en budget. “Waarschijnlijk heeft het te  maken met verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen. Geef je mensen verantwoordelijkheid, dan krijg je dat dubbel en dwars terug. Ik ben er echt van overtuigd: als je zorgt dat mensen fluitend naar hun werk komen en iedereen het gevoel geeft dat ze het sámen doen, is tachtig procent van de klus al gedaan.” «

 

—————————————

Zo werkt het Opragon-systeem

In operatiekamers van Nederlandse ziekenhuizen zijn uitsluitend ‘verdringende’ luchtbehandelingssystemen toegestaan, ofwel unidirectional flow systems (UDF). Alleen die zijn in staat een luchtzuiverheid te bereiken die geschikt wordt geacht voor alle soorten operaties. Sinds 2000 is 2T Plenum de norm in alle OK’s in Nederland, maar een normwijziging heeft voor systeemkeuzevrijheid gezorgd. Daar is het Zweedse Opragon op in gesprongen. Zij hebben een UDF-systeem ontwikkeld, specifiek gericht op het minimaliseren van het aantal bacteriën in het operatiegebied. Het Opragon systeem werkt met ‘luchtdouches’ in het plafond waarmee HEPA-gefilterde lucht in twee temperaturen de ruimte wordt ingeblazen. De koudere luchtstroom valt over het operatiegebied, de iets warmere stroom daalt neer over de rest van de ruimte. Het hele principe werkt op zwaartekracht. Een groot verschil ten opzichte van een 2T Plenum  zit in het energieverbruik; het Opragon-systeem blaast gemiddeld  50 procent minder lucht dan een 2T Plenum. Ook het onderhoud van Opragon is eenvoudiger en goedkoper. (bron www.skipr.nl)

—————————————

De rol van Deerns: OK’s integreren met bestaande techniek

Voor de aansluiting van de nieuwe operatiekamers en het Opragon-systeem op de bestaande installatie-infrastructuur ontwikkelde Deerns het basis- en definitief ontwerp. Belangrijkste opgave: de nieuwe OK’s feilloos integreren met de bestaande infrastructuur voor elektra, verwarming en luchtbehandeling. Hiertoe paste Deerns onder meer de bestaande WKO-installatie aan, zodat het hele ziekenhuis, inclusief de nieuwe OK-ruimten, zonder dure ingrepen van deze schone energie kan worden voorzien en er zo weinig mogelijk hoeft te worden gekoeld en verwarmd. In het installatieontwerp is optimaal gebruikgemaakt van de al aanwezige techniek. Hierdoor functioneren de nieuwe operatiekamers probleemloos binnen de bestaande technische infrastructuur en is er fors bespaard op kosten voor nieuwe installaties en dure aanpassingen. De ontwerpen en bestekken stemde Deerns af met de uitvoerende partijen en toetste deze aan de wet- en regelgeving en op haalbaarheid, veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid en kosten.

 

Hygiëneveiligheid voor alles

Deerns adviseerde ook om de brandkleppen vóór de filterinstallatie te plaatsen in plaats van erachter, zoals nu nog vaak gebeurt. W-installateur Van Dorp ontwikkelde vervolgens een speciale  technische distributielaag die deze oplossing mogelijk maakte. Het risico van besmetting in de OK’s via vervuilde brandkleppen is daarmee verder omlaag gebracht.