FNV Zorg en Welzijn is het met het College voor de Rechten van de Mens eens dat ouderen in verpleeghuizen recht hebben op menselijke zorg en een waardige oude dag.

De FNV maakt wel de kanttekening dat dit alleen kan als de hoge werkdruk in de zorg wordt aangepakt. “Medewerkers in verpleeghuizen werken elke dag keihard om de zorg goed te kunnen verlenen en om de belangen en wensen van de cliënten centraal te laten staan. Alleen is dat vanwege de werkdruk niet altijd mogelijk, en voor veel zorgmedewerkers is dat heel erg moeilijk. Zij proberen dat zelfs in hun vrije tijd op te vangen. Daarom zijn we blij met de afspraken die we in december hebben gemaakt met staatssecretaris Van Rijn dat er een bezettingsnorm komt in de verpleeghuizen en dat er 210 miljoen euro beschikbaar is om de werkdruk te verlichten,” aldus Sarah Dobbe van FNV.

Jarenlang is er op de verpleeghuiszorg bezuinigd. De zorg wordt zwaarder maar zorgmedewerkers moeten de zorg tegelijkertijd met minder collega’s verlenen. Door de hoge werkdruk schiet het persoonlijke contact met de bewoners er vaak bij in. Het College voor de Rechten van de Mens stelt bijvoorbeeld in een interview dat ouderen altijd recht hebben om naar het toilet geholpen te worden als ze daar om vragen. Uit enquêtes en meldingen van zorgmedewerkers blijkt dat zorgmedewerkers regelmatig alleen op een afdeling staan of soms zelfs in hun eentje op meerdere afdelingen staan. Hierdoor lukt het in de praktijk niet altijd om iedereen op tijd naar het toilet te brengen.

In december heeft de FNV met het kabinet afspraken gemaakt over extra geld dat beschikbaar wordt gesteld voor de verbetering van de kwaliteit van verpleeghuizen, waaronder het verminderen van de werkdruk. Er komt een bezettingsnorm die essentieel is om deze werkdruk daadwerkelijk aan te pakken. Dit zijn volgens FNV cruciale randvoorwaarden voor het kunnen verlenen van menswaardige zorg en het waarborgen van de mensenrechten.

“Wij doen ons werk met ons hart. Ik zie mijn collega’s elk jaar harder werken, omdat we de zorg met minder mensen moeten verlenen. Daarom hebben we actiegevoerd tegen nog meer bezuinigingen op de zorg. We zijn blij dat er daardoor afspraken met het kabinet zijn gemaakt dat er meer geld beschikbaar komt en dat er eindelijk een bezettingsnorm gaat komen. Dan kunnen we de cliënt weer veel meer centraal stellen, wat het College van de Mensenrechten ook wil,” stelt zorgmedewerkster Anja uit Den Haag.