Fontys start in september met een nieuwe masteropleiding: Healthy Ageing Professional. Deze master speelt als geen ander in op de verouderingsvraagstukken (onder meer in de zorg). De master is er zowel in deeltijd als voltijd.

We worden met zijn allen steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Dat brengt voor alle levensfasen specifieke maatschappelijke uitdagingen met zich mee.
Inzetten op een gezonde leefstijl, welzijn en participatie is essentieel, maar meteen complex met een zorgstelsel dat gebaseerd is op zorg en ziekte in plaats van op preventie en gezondheid. Organisaties uit de sectoren gezondheid, welzijn en sport zullen moeten samenwerken om gezondheid anders te gaan vormgeven.

Als Healthy Ageing Professional ga je aan de slag met vraagstukken die er op gericht zijn dat mensen langer in goede gezondheid leven. Deze vraagstukken doen zich voor in verschillende levensfases, bijvoorbeeld:

  • bij de werk-privé balans van gezinnen met jonge kinderen;
  • de duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  • de overgang van werken naar rusten rondom de pensioenleeftijd;
  • of het aangewezen raken op de zorg van anderen in de laatste levensfase.

In de Master Healthy Ageing Professional bekijken we deze vraagstukken steeds vanuit twee perspectieven:

  • De kennis over veroudering in relatie tot gezondheidsbevordering en gedragsverandering.
  • De organisaties en hun omgeving waar deze vraagstukken zich afspelen.

Als student van de masteropleiding draag je zelf zo’n vraagstuk aan waar je praktijkgericht onderzoek naar gaat doen. Bij deze vorm van onderzoek ga je in de praktijk aan de slag met het aanpakken van het vraagstuk. Tegelijkertijd onderzoek je of jouw aanpak succesvol is.

Meer informatie