De Gemeente Den Haag biedt inwoners de ruimte om zelf hun zorg te organiseren bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcoöperatie.

De 4e editie van de reeks zorginnovatiebijeenkomsten die de Gemeente Den Haag organiseert vindt op 16 december plaats en heeft als centraal thema ‘Samen zorg regelen’. De doelstelling van deze zorginnovatiebijeenkomst is om inwoners en bij zorg betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen over hoe inwoners van Den Haag zelf hun zorg en ondersteuning op korte én lange termijn kunnen organiseren. Wethouder Karsten Klein blikt tijdens deze bijeenkomst ook terug op de uitkomsten en initiatieven die ontstaan zijn tijdens de voorgaande zorgbijeenkomsten zoals innovatie in de ouderenzorg en deelt zijn visie over de rol van de gemeente in de vernieuwing van de zorg. Deelname is gratis en aanmelden kan via: www.samenzorgregelen.nl

Inspiratie & actief aan de slag
De Gemeente Den Haag is zich ervan bewust dat veel inwoners zorg en ondersteuning graag anders zouden willen organiseren. Meer op maat, aansluitend bij hun wensen. En ook dichtbij, in de eigen wijk. Een manier om dat te doen is de vorming van een zorgcoöperatie. De 4e zorginnovatiebijeenkomst, onder leiding van presentator en programmamaker Johan Overdevest, gaat over het opzetten van een zorgcoöperatie met voorbeelden van ervaringsdeskundigen, financiering, het beleid van zorg in de toekomst en de toekomstige oplossingen die eHealth biedt. Zo krijgen inwoners die zelf een idee hebben inspiratie en de gelegenheid om anderen te vinden om samen actief aan de slag te gaan om zorg en ondersteuning anders te organiseren. De bijeenkomst is tevens interessant voor professionals en vrijwilligers die op de hoogte willen blijven ontwikkelingen in Den Haag rondom zorgcoöperaties. Aanmelden kan via: www.samenzorgregelen.nl
4e Zorginnovatiebijeenkomst ‘Samen zorg regelen’
Vrijdag 16 december
Van 11.30 uur – 16.00 uur
Locatie
Fokker Terminal
Binckhorstlaan 249
2516 BB Den Haag
Bron: Gemeente Den Haag