Volgend jaar verhuizen veertig bedden van de geriatrische revalidatie van De Horst, centrum voor hoogcomplexe chronische en revalidatiezorg, naar het terrein van ziekenhuislocatie Scheper, beide locaties van Treant Zorggroep in Emmen.

Hiermee geeft Treant Zorggroep invulling aan de wens om cliënten met een kortdurende revalidatiebehandeling in het ziekenhuis te laten revalideren.

Doordat de geriatrische revalidatie in het ziekenhuis komt, kunnen mensen die in het ziekenhuis liggen sneller naar een geschikte revalidatieplek. Daardoor liggen ze korter in het ziekenhuis en kunnen ze eerder beginnen met revalideren. Ook kan een medisch specialist ze makkelijker bezoeken omdat de revalidatie-afdeling in het ziekenhuis is en een nader onderzoek kan sneller worden gedaan. In De Horst komt hiermee ruimte voor andere doelgroepen. De verplaatsing van cliënten en medewerkers vindt in nauw overleg met de cliëntenraad en ondernemingsraad van Treant Zorggroep plaats.
Deskundigheid
De ambitie om ziekenhuiszorg en ouderen- en verpleegzorg verder te integreren wordt met deze verplaatsing van zorg in de praktijk gebracht. Bovendien profiteert de cliënt zo van de deskundigheid van ziekenhuiszorg én ouderen- en verpleegzorg. Daarbij komt dat de polikliniek Revalidatie van het Scheper en de geriatrische revalidatie van De Horst op elkaar aansluiten waardoor Treant Zorggroep de ketenzorg optimaal kan vormgeven.
Planning
De nieuwe revalidatie-afdeling bij het Scheper komt in de ruimte die is vrijgekomen door het vertrek van de afdeling Ouderenzorg van GGZ Drenthe. De verbouwing, die noodzakelijk is om cliënten die revalideren en de behandelaren te kunnen huisvesten, neemt ten minste zes tot acht maanden in beslag. De eerste revalidanten kunnen naar verwachting eind 2016 gebruik maken van de nieuwe voorziening.