De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft met verbazing kennis genomen van het proefschrift van mevr. M.P.C. Bosch.
Peggy Bosch hoopt op 26 november aan de Radboud Universiteit Nijmegen te promoveren op het onderwerp Acupuncture in the treatment of Depression, Schizophrenia and Sleep Disorders.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij begrijpt niet dat de universiteit mevr. Bosch op basis van dit geschrift heeft toegelaten tot de promotie, schrijft de vereniging in een brief aan de rector-magnificus van de Radboud Universiteit, Theo Engelen en aan promotor Ton Coenen, die zeven jaar geleden afscheid nam als hoogleraar biologische psychologie. Promovenda Peggy Bosch kreeg een kopie van de brief die namens vereniging is ondertekend door bestuurslid Michiel Hengeveld, psychiater en emeritus-hoogleraar aan het Erasmus MC in Rotterdam en Frits van Dam, secretaris van de vereniging en emeritus-hoogleraar psychologie bij het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam.

Het onderzoek in het proefschrift van Peggy Bosch – onder de hoofdkop ‘Needles on the couch‘ – is volgens de vereniging gebaseerd op biologisch onbegrijpelijke en onzinnige theorieën. Acupuncturiste Bosch, in 2003 in Nijmegen afgestudeerd als klinisch-psychologe, werkt na een prikopleiding op de Shenzhou Open University in Amsterdam, als heilpraktiker in de Duitse psychiatrische kliniek Landschaftsverband Rheinland in Bedburg-Hau, net over de grens bij Kleve. Promovenda Bosch heeft het in haar proefschrift over traditionele Oosterse geneeskunst en westerse geneeskunst alsof het vergelijkbare grootheden zijn, terwijl het volgens de vereniging gaat om een onbewezen geneeskunst versus wetenschappelijke geneeskunde.

Bosch concludeert in haar proefschrift dat de resultaten van acupunctuur bij depressieve stoornissen en in mindere mate ook bij schizofrenie veelbelovend zijn, maar dat er nog goed-ontworpen studies met grotere aantallen patiënten gedaan moeten worden. Ze doet dat “op basis van een niet op de huidige standaarden gebaseerde review van methodologisch zwakke studies. Vervolgens doet ze zelf drie methodologisch slecht-ontworpen studies met kleine aantallen patiënten en presenteert ze een casus”, zo stelt de vereniging.

Deze drie eigen studies van de promovenda zijn methodologisch onacceptabel: “de aantallen geïncludeerde patiënten zijn te klein, een wachtlijstconditie wordt gebruikt als controlegroep, de experimentele groep krijgt een sterk suggestieve behandeling van twaalf weken, er is sprake van volledig subjectieve meetinstrumenten, er is een grote uitval in de wachtlijstgroep en is geen follow-up van de resultaten na de nameting”, vat de vereniging haar kritiek samen.

“Bij de casuspresentatie stapt de promovenda in de bekende valkuil van het post aut propter: haar bewering dat de patiënte drie maanden na de acupunctuurbehandeling minder schizofrene symptomen had, hoeft helemaal geen gevolg te zijn van de behandeling. Bovendien laat ze zien dat de verbetering van de slaap van de patiënte maar tijdelijk was. Deze bevinding falsifieert de resultaten van de drie eigen studies, maar deze contradictie bespreekt de promovenda nergens in haar proefschrift”, aldus de bestuursleden in hun brief aan de rector-magnificus en de promotor.

De drie eigen studies en de literatuurreview zijn of worden gepubliceerd in alternatieve tijdschriften, zo meldt het proefschrift. De bestuursleden van de VtdK zijn niet onder de indruk: “Vermoedelijk zijn dit peer reviewed tijdschriften, maar het feit dat de artikelen zijn geaccepteerd zegt genoeg over de kwaliteit van deze tijdschriften en suggereert dat artikelen over alternatieve behandelingen met beweerde positieve bevindingen een grote kans maken om opgenomen te worden, ook al voldoen ze niet aan de gangbare wetenschappelijke eisen”, aldus de briefschrijvers. De promotie vindt overigens niet plaats aan de medische faculteit in Nijmegen maar aan de faculteit der sociale wetenschappen daar.

Bron: Vereniging tegen de Kwakzalverij

Foto: Flickr