GGZ Drenthe moet de komende drie jaar fors ingrijpen voor het bereiken van een duurzaam financieel gezond resultaat.
Dit zal tussen 2016 en 2018 leiden tot het verlies van 240 arbeidsplaatsen in vooral de indirecte functies, zoals overhead en management, binnen zowel de zorgcircuits als de stafdiensten. Uitgangspunt is dat de directe zorg aan patiënten zoveel mogelijk zal worden ontzien.
Dit is de kern van het herstelplan dat de directie van GGZ Drenthe heeft opgesteld en dat zij de komende tijd zal bespreken met financiers, vakbonden en medezeggenschap. De operatie is nodig vanwege de financiële positie van GGZ Drenthe. De organisatie heeft te maken met toegenomen concurrentie, dalende budgetten en financiële tegenvallers.
De inzet van het plan is de kwaliteitsverbetering in de zorg die de organisatie het afgelopen jaar tot stand heeft gebracht te behouden en verder te ontwikkelen. “De zorg staat voorop. Daarom hebben we ervoor gekozen de bezuinigingen vooral te zoeken in de indirecte functies. Wij beseffen dat dat pijnlijk zal zijn voor veel medewerkers, maar het is de enige manier om GGZ Drenthe gezond te houden en de beste zorg te blijven bieden aan onze patiënten. Want daar gaat het in ons werk primair om”, aldus directeur bedrijfsvoering Petra de Rijke.
De directie wil voor 1 januari overeenstemming bereiken over de plannen met de betrokken partijen. Op korte termijn zal bekend worden waar de bezuinigingen in de organisatie neerkomen. Een ‘verbeterteam’ gaat binnenkort aan de slag om alle processen door te lichten en aan te passen. Dit moet leiden tot efficiënter werken tegen lagere kosten.