De heer R.M (René) Smit wordt per 1 december voorzitter Raad van Bestuur. De nieuwe Raad van Bestuur zal bestaan uit twee personen.
René Smit is een ervaren econoom, met een lange ervaring als bestuurder bij de overheid, in de zorg en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. René Smit studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde managementprogramma’s bij de Londen Business School en bij INSEAD (Frankrijk). Gedurende meer dan acht jaar was René Smit als voorzitter van het college van bestuur verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Na zijn vertrek bij de VU heeft hij bij het economisch adviesbureau Ecorys gewerkt als Director Special Accounts. Voor zijn benoeming bij de VU vervulde hij een groot aantal functies in het (semi) publieke bestuur. Hij was van 1990 tot 1996 wethouder in Rotterdam met in zijn portefeuille onder andere de haven van Rotterdam en financiën. Van 1996 tot 1999 was hij Directeur-Generaal voor openbare veiligheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht was hij van 1999 tot 2005. In deze rol gaf hij leiding aan de integratie van vier (regionale) ziekenhuizen waardoor er een modern en nieuw ziekenhuis op vier locaties ontstond, dat in samenwerking met andere zorgaanbieders in een breder en kwalitatief beter aanbod kan voorzien. René Smit is in 1959 geboren in Alkmaar en woont in het Westland.
“ZorgSaam heeft een goede reputatie op gebied van ziekenhuiszorg en thuis- én ouderenzorg”, aldus René Smit. “De afgelopen jaren is ZorgSaam door een diep dal gegaan. Het is opvallend dat zij zelfs in die periode een veelheid van initiatieven heeft ontwikkeld om de zorg te verbeteren. Daarmee zet ZorgSaam de voeten stevig neer voor behoud van goede, complete zorg in Zeeuws-Vlaanderen én Zeeland. Ik ben zeer gemotiveerd om daar mijn bijdrage aan te leveren en die zorg te continueren en verder te ontwikkelen.”
René Smit volgt Maarten Rutgers op die ad interim zeer belangrijk en sterk werk heeft verricht voor ZorgSaam. De Raad van Toezicht is hem daar erkentelijk voor. Maarten Rutgers zal tijdens de inwerkperiode van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur nog adviseren.