De opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente biedt vanaf 5 oktober 2015 een gratis online cursus aan: “Ultrasound Imaging: What is inside?”

In de cursus wordt de technologie van ultrageluid uitgelegd, hoe deze gebruikt wordt in een medische omgeving en hoe begrip van de onderliggende technologie helpt de patiëntenzorg te verbeteren. “Er zijn veel verschillende medische professionals die met ultrageluid werken. Zij maken zichzelf nog waardevoller als ze de techniek achter het apparaat begrijpen”, zegt Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging aan de UT en dé docent van de cursus.

Bij ultrageluid wordt geluid met een extreem hoge frequentie gebruikt. Dat geluid kun je niet horen. Het dringt goed door in zachte weefsels en wordt weerkaatst door overgangen met harder weefsel, zoals botweefsel. Door het weerkaatste ultrageluid op te vangen, is een beeld te maken van het binnenste van een lichaam.

Iedereen kent de ultrageluid beelden (onder het grote publiek ook wel bekend als echografie) bij zwangerschappen, maar er zijn meer medische toepassingen. Denk aan fysiotherapie, radiologie, situaties waarin men op de intensive care een globale indruk van de patiënt wil krijgen en ondersteuning in de vaatchirurgie. Een vaatchirurg wil bijvoorbeeld weten of er vernauwingen in de bloedvaten van een patiënt aanwezig zijn. Ultrageluid is in dit soort gevallen een zeer geschikte optie. Zeker als het de voorkeur heeft om geen gebruik te maken van bijvoorbeeld een röntgenfoto met stralingsbelasting.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met verschillende ziekenhuizen en medische praktijken: MST Enschede, Rijnstate in Arnhem, Radboud UMC in Nijmegen, Echotoon verloskunde in Groningen en Fysiotherapiepraktijk Topvorm in Enschede. Aan de hand van patiëntcasussen uit de medische praktijk zien de deelnemers dat technische kennis nodig is om echografie optimaal te gebruiken.

De cursus start 5 oktober, duurt 6 weken, vraagt ongeveer 3 uur per week en wordt gratis aangeboden. Iedereen kan meedoen, maar er wordt wel uitgegaan van wiskunde en natuurkunde op VWO niveau. “We hebben al een paar duizend inschrijvingen en het aantal loopt snel verder op. We zien met name veel interesse onder medische beroepsgroepen, studenten en in Nederland ook VWO leerlingen. We denken dat die laatste groep het als een soort proefstuderen in Technische Geneeskunde ziet of de cursus voor hun profielwerkstuk wil gaan gebruiken”, zegt Ineke ten Dam, projectleider van de online cursus.

De Universiteit Twente heeft meer gratis online cursussen (ook wel MOOCs genoemd) in de pijplijn zitten. Het doel van de UT is volgens rector Ed Brinksma drieledig. “Eén: exposure. Mensen elders op de wereld kunnen zien op welke terreinen de UT onderwijs aanbiedt. ‘Health’ op de UT groeit sterk en nu al is een derde van het onderzoek en onderwijs op de UT health-gerelateerd, in de meeste gevallen met een technologische invalshoek. Het lag dan ook voor de hand om de eerste MOOC in die hoek te kiezen. Daarnaast wil de UT ervaring opdoen met online onderwijs met grote aantallen studenten. De opzet van de cursus moet dan zo zijn dat de cursus zelfstandig is te bestuderen en er weinig begeleiding nodig is. Ten slotte bevatten MOOCs veel materiaal dat ook in het reguliere onderwijs is te gebruiken. MOOCs zijn voor de UT een logische component in de digitalisering van het onderwijs, met afstandsonderwijs, blended learning en de flipped classroom.”

De MOOC wordt verzorgd vanuit de opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente. Deze opleiding leidt medische professionals op die diepgaande kennis van technologie en geneeskunde weten in te zetten voor verbetering van de zorg voor patiënten. Technische Geneeskunde is in 2003 begonnen als opleiding en heeft inmiddels geleid tot een heel nieuw medisch (BIG-geregistreerd) beroep. De Technisch Geneeskundigen hebben zich bewezen in de praktijk en de beroepsperspectieven van de afgestudeerden zijn meer dan goed.

Lees meer over de online cursus Ultrasound imaging: What Is Inside? en schrijf je in.

Lees hier meer over Technische Geneeskunde in Twente.

Wiendelt Steenbergen geeft op vrijdagavond 2 oktober een presentatie en demo getiteld ‘Luisteren naar Licht’ tijdens de Twente Science Night van de Universiteit Twente.