Het HagaZiekenhuis in Den Haag realiseert sinds 2011 een volledige renovatie en nieuwbouw aan de locatie Leyweg, die naar verwachting in 2016 wordt afgerond.
Sinds begin dit jaar is een nieuw OK-complex in gebruik, met een hypermoderne hybride OK – de gezamenlijke wens van specialisten en directie. “Hiermee spelen we in op de maatschappelijke vraag naar minimaal invasieve ingrepen”, aldus vaatchirurg Bob Knippenberg.
Het nieuwe OK-complex is gehuisvest op de tweede verdieping en bestaat uit zestien operatiekamers, waaronder een spoedoperatiekamer, een OK voor hartoperaties en twee extra grote operatiekamers. Daarnaast bevinden zich op deze verdieping ook twee angiokamers. Een van de grotere OK’s is een hybride OK. De trend waarnaar Knippenberg verwijst, is dat endoscopische en cathetergeleide ingrepen steeds meer de plaats innemen van incisies. “Dat is voor patiënten minder pijnlijk, er is minder kans op infecties, de opnameduur wordt verkort en het herstel versneld. Al met al betekent het een geringere belasting van de patiënt. We hopen zo een kwalitatief betere behandeling te bieden”, zegt hij. De andere kant van de medaille is dat met de nieuwe hybride OK – de Artis Zeego van Siemens – plus de bijbehorende cathetertechnieken een miljoeneninvestering gemoeid is. Toch heeft het HagaZiekenhuis er van tevoren amper een businesscase op losgelaten, aldus Knippenberg. “Het gaat meer om de visie die onze directie aan de dag legt. De samenleving en de patiënt vragen momenteel om minimaal invasieve technieken. Die ontwikkeling is leidend geweest bij de beslissing.”
In de nieuwe hybride OK is de eenvoudige beeldversterker vervangen door een nieuw systeem dat zorgt voor 40% betere beeldvorming – essentieel voor minimaal invasieve ingrepen – en 70% minder stralenbelasting voor de patiënt en het behandelteam. “Je kunt veiliger werken, je ziet beter wat je doet, alles is begrijpelijker. Recht tegenover de operateur hangt een heel groot scherm voor gedetailleerd beeld. De mensen om je heen hebben eigen, kleinere schermen die ervoor zorgen dat iedereen optimaal inzicht heeft en optimaal kan meewerken”, verklaart Knippenberg. “Dankzij acht gewrichten in de robotarm kun je de opstelling in alle posities om de patiënt heen draaien en zo de beeldvorming optimaliseren. Daar moet je echt mee leren werken, anders tennis je er zo iemand mee van tafel.”
Technische specificaties
De nieuwe technieken betekenen ook dat de ruimtelijke indeling van de OK anders is. “Dat is nodig voor een goede interactie tussen de mensen om de tafel en de mensen op afstand, de röntgenlaboranten die het systeem besturen via een gamepad.” De nieuwe technieken leidden niet onmiddellijk tot sneller opereren; eerst werd geïnvesteerd in een speciaal team voor de hybride OK. “Voor elke procedure moet het plan en de route bekend zijn, moet iedereen zijn positie en functie kennen en weten waar de chirurg naar toe wil met zijn procedure”, zegt Knippenberg. “Dit is een Formule 1-auto. Daar kun je niet zo maar in wegracen, daar zijn de technische specificaties te ingewikkeld voor. Ik bespreek bijvoorbeeld van tevoren met de interventieradioloog welke beelden ik nodig heb. Het apparaat is zo in te stellen dat hij automatisch de beste beelden toont.” Daarnaast levert de röntgenbuis van de Artis Zeego een beter beeld dan de CT-scan. Knippenberg: “En wel in 3D, je ziet niet alleen het platte vlak. Dat versterkt de inzichtelijkheid van wat je doet enorm. Het is anders kijken, ook dat moet je leren. Dat je die beelden zo bij de hand hebt en daar live in kunt werken, dat is een groot goed.”
Naast de hybride OK heeft het HagaZiekenhuis ook de twee angiokamers bij Siemens aangeschaft. “We hebben voor deze hybride OK gekozen omdat het de Rolls Royce onder de systemen is, met de meeste flexibiliteit in gedetailleerde beeldvorming door een röntgenbuis. Bovendien zitten in het contract voor de komende vijftien jaar upgrades voor de software ingebouwd. Daarmee hebben en houden we de modernste hybride OK van heel Nederland.” Dat de angiokamers zijn geïncorporeerd in het OK-complex is geen toeval. “We hoeven niet twee verdiepingen af te dalen om de interventieradiologen te spreken, maar kunnen cases bij wijze van spreken bij het koffieapparaat doornemen. Dat is ook mijn filosofie: als specialisten moeten we ons rond de patiënt scharen, met het hele team dat zich met het geval bezighoudt. De hybride OK is een mooi voorbeeld van dit denken in samenwerkingsverbanden.”
Verhoogd rendement
Inmiddels is de hybride OK al lang niet meer het territoir van alleen vaatchirurgie. Ook longchirurgie, traumatologie, cardiologie, urologie en neurochirurgie maken er dankbaar gebruik van. “Traumatologie is enthousiast omdat de beelden enorm helpen bij het aan elkaar schroeven van complexe breuken. En cardiologie omdat ze in staat zijn hartkleppen nu ook percutaan te plaatsen via de lies. Het is een multifunctionele kamer waar alle specialismen van kunnen profiteren. Indien nodig kun je directie omschakelen naar een operatie, dat is veel veiliger.” Het toenemend gebruik van de OK verhoogt het rendement ervan. In dat kader hebben de partnerziekenhuizen Reinier de Graaf (Delft) en LangeLand (Zoetermeer), waarmee het HagaZiekenhuis in de Reinier Haga Groep zit, ook toegang tot de nieuwe techniek.
De visie van het HagaZiekenhuis werpt inmiddels zijn vruchten af: de hybride OK zuigt patiënten aan. “Het postoperatieve traject ziet er in geval van minder invasieve technieken anders uit. Bij een ingreep aan de aorta kun je tegenwoordig in 95% van de gevallen volstaan met een punctie in plaats van een grote snee of twee kleine sneetjes in de lies. Voor toegang tot de bloedbaan én het inbrengen van prothesen is een diameter van 4 à 5 millimeter voldoende, waar deze voorheen 8 millimeter bedroeg. De route is: kleiner, kleiner, kleiner. Daar zijn patiënten uitermate tevreden over en dat spreekt zich rond”, stelt Knippenberg. “Uiteraard dragen we als HagaZiekenhuis zelf ook uit dat we over dergelijke state-of-the-art apparatuur beschikken en profileren we ons graag als het hybride expertisecentrum in de regio voor verschillende specialismen. Een billboard van Siemens langs de A12 bij Zoetermeer met daarop de Artis Zeego bekrachtigt dit beeld nog eens.” Het HagaZiekenhuis is klaar voor die rol, zo blijkt uit het feit dat – mocht dit over vier, vijf jaar nodig zijn qua capaciteit – de tweede grote OK moeiteloos is om te bouwen in een hybride OK.
Door: Wilma Schreiber
Dit artikel is eerder verschenen in FMT Gezondheidszorg, magazine