Suzanne Agterberg studeerde in 2014 af aan de Fontys Hogeschool aan de master SEN. Deze maand kwam haar boek ‘Autisme anders bekijken’ uit.


De basis van dit boek werd gelegd met haar onderzoek ‘Autisme, een andere wereld’, waarmee zij de Fontys Denk Groter Prijs won. In dit onderzoek is zij op zoek gegaan naar dát wat ieder kind met autisme zo uniek maakt. Wat zijn de unieke behoeften, beperkingen, maar ook de kwaliteiten van kinderen met autisme? Hierbij heeft Suzanne niet alleen de meest recente theorie over autisme meegenomen, maar ze heeft ook gesproken met ouders, leerkrachten, autismespecialisten, orthopedagogen, een fysiotherapeut, intern begeleiders en een logopedist.
Autismepaspoort
Het resultaat was een lijst met acht thema’s, die allen als noodzakelijk werden geacht om in beeld te brengen als het gaat over kinderen met autisme. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek was dan ook dat er van ieder kind met autisme een overzichtelijk ‘paspoort’ zou moeten zijn, waardoor iedereen die met dit kind omgaat op de hoogte kan zijn van de specifieke (ondersteunings)behoeftes van dat kind. Dit autismepaspoort is er gekomen, en in haar boek behandelt zij nu alle thema’s die op het autismepapsoort voorkomen. Het is te gebruiken als naslagwerk bij het autismepaspoort, maar zeker ook los te lezen. Het roept op tot ‘anders kijken’ naar autisme; niet langer vanuit stigma’s en vooroordelen, en verder kijkend dan het gedrag dat je ziet.
In het voorwoord schrijft de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NvA):
“Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft een boeiend boek geschreven vanuit onderzoek en eigen ervaring, waarin ieder kind een individu mag zijn. Door het gebruik van meerdere voorbeelden zal de tekst herkenning geven voor veel ouders en leerkrachten. De tips die bij de verschillende hoofdstukken worden gegeven kunnen bijdragen aan het verbeteren van het begrip voor het kind dat u in gedachten heeft als u dit boek gaat lezen.”
HanneMieke Onderzoeksprijs
Meer weten? Kijk op www.autismepaspoort.nl of bestel het boek bij Bol.com. Op 13 november zal Suzanne op het landelijke NvA congres de HanneMieke onderzoeksprijs in ontvangst nemen. Zij zal daar ook kort spreken over haar onderzoek en autismepaspoort.
Bron: Fontys