Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking neemt de behoefte aan zorg toe, terwijl er juist steeds minder verplegend personeel en thuiszorg beschikbaar is.

De ontwikkeling van servicerobots is een mogelijke oplossing om te anticiperen op dit tekort. Janno Lunenburg, van de onderzoeksgroep Control Systems Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven, introduceert een open source servicerobot, die bijdraagt aan de introductie van servicerobots in ons dagelijks leven.

Voordat servicerobots deel uit kunnen maken van ons dagelijks leven is er nog een lange weg te gaan. Zowel de hardware als de software is nog niet op het niveau dat deze robots een verscheidenheid aan taken kunnen uitvoeren met dezelfde snelheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en robuustheid als mensen dat kunnen, en tegen een kostprijs die vergelijkbaar of lager is dan de kosten voor verplegend personeel.
Open-source hardware
In zijn proefschrift introduceert Janno Lunenburg een nieuwe servicerobot. Het unieke van deze robot zit in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van een open hardware-ontwerp.; dat wil zeggen dat onderzoekers en ontwikkelaars vrij zijn om de hardware te kopiëren en te verbeteren. Net als bij open-source software zou dit moeten leiden tot een betere hardware voor servicerobots tegen lagere kosten.
Behalve de introductie van een open-source hardware, introduceert Janno Lunenburg ook enkele ontwikkelingen op het gebied van bewegingsplanning van mobiele robots. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk dat servicerobots in de toekomst sneller kunnen bewegen zonder dat de veiligheid in het geding komt.
Janno Lunenburg, onderzoeksgroep Control Systems Technology, is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op 24 juni 2015.