Niet alleen medische gegevens, maar ook de verpleegkundige gegevens van de patiënt kunnen nu eenduidig worden vastgelegd.
De set Generieke overdrachtsgegevens, waarmee medische informatie eenduidig en gestructureerd kan worden vastgelegd, is uitgebreid met 43 verpleegkundige zorginformatiebouwstenen. Deze bouwstenen zijn ontwikkeld door de verpleegkundige beroepsorganisatie V&VN, in samenwerking met de NFU en Nictiz.
Het gezamenlijk streven is dat in de toekomst patiënten en zorgverleners altijd en overal beschikken over de benodigde eenduidige gezondheidsinformatie. Dit kan als zorgverleners en patiënten gezondheidsinformatie eenmalig en eenduidig vastleggen. Dit valt te lezen op de website van Nictiz.
Zorginformatiebouwstenen
Een zorginformatiebouwsteen beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. De bouwstenen bestaan uit verschillende informatieblokjes, zoals algemene patiëntkenmerken, (o.a. naam, adres, contactpersonen, gezinssituatie), metingen ter ondersteuning van de zorg (zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore) en zorgsituatie (zoals wondzorg, mobiliteit). De informatie die wordt geregistreerd aan de hand van de bouwstenen vormen de basis voor het opstellen van het zorgplan.
Voor leveranciers is het handig om gebruik te maken van de bouwstenen bij de inrichting van EPD’s. Wanneer EPD’s op dezelfde zorginformatiebouwstenen zijn gebaseerd en ingericht, ondersteunt dit de zorgverlener om gemakkelijk de juiste informatie van de patiënt vast te leggen. Ook bevordert het de mogelijkheid tot het gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens en interoperabiliteit.
Patiënt als vertrekpunt
Alle zorginformatiebouwstenen zijn ontwikkeld met de patiënt als vertrekpunt. De bij de bouwsteen horende informatie is daarmee niet specifiek vastgelegd voor het gebruik door een bepaalde discipline, bijvoorbeeld ‘verpleegkundig’ of ‘medisch’. Met behulp van de bouwsteen wordt zorginformatie van de patiënt vastgelegd. De nu opgeleverde zorginformatiebouwstenen zijn ontwikkeld vanuit de verpleegkundige visie, en worden daarom in dit project ‘verpleegkundige’ zorginformatiebouwstenen genoemd.
eOverdracht
De basis voor de 43 zogenoemde verpleegkundige zorginformatiebouwstenen is de informatiestandaard ‘eOverdracht’. eOverdracht wordt al in de praktijk gebruikt. Bij de ontwikkeling van de nieuwe verpleegkundige bouwstenen zijn de ervaringen van verpleegkundigen met de eOverdracht en de laatste richtlijnen meegenomen. De 43 verpleegkundige zorginformatiebouwstenen zijn een belangrijke aanvulling op de al beschikbare medische bouwstenen.
Nieuwe versie eOverdracht
De volgende versie van eOverdracht zal gebaseerd zijn op de nieuwe verpleegkundige bouwstenen, zodat deze nog beter aansluit op de overdracht van andere disciplines.
​De verpleegkundige zorginformatiebouwstenen zijn beschikbaar in een volledige weergave (pdf) en xmi-versie. Voor meer informatie over de zorginformatiebouwstenen kunt u contact opnemen met Fred Smeele (Nictiz).
Bron: www.nictiz.nl