NIP-directeur Hans van Eck heeft bekend gemaakt een nieuwe uitdaging te zoeken en kiest ervoor zijn directeurschap per 1 februari 2016 neer te leggen.

Hij kijkt terug op een intensieve en boeiende tijd bij het NIP, een periode waar veel in is gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn de verhuizing van het verenigingsbureau naar Utrecht, waarmee het Huis van de Psychologie werd neergezet en waarin leden elkaar kunnen treffen in goede samenwerking met de medewerkers van het bureau. Andere voorbeelden zijn de viering van het 75-jarig bestaan, het bereiken van het Bestuurlijk Akkoord GGZ, het leveren van belangrijke input aan de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeenten, het oprichten van het Jeugdregister (SKJ), het realiseren van het register A&O Psycholoog en de oprichting van de federatie P3NL.
Op internationaal gebied is het NIP nog meer betrokken dan dat het als was op belangrijke aandachtsgebieden zoals Europsy, Ethics, Assessment, Crisis and Disaster, Education, Interculturalistion and Human Rights. Voor het jaar 2017 heeft het NIP het Europees congres van de EFPA, het European Congress of Psychology (ECP), naar zich toe weten te trekken en mag het in Amsterdam organiseren.
Na 5 jaar vindt Hans van Eck het evenwel tijd geworden om iets anders te gaan doen. Hij laat een bureau achter waarbij hij net een reorganisatie in gang heeft gezet om het bureau in staat te stellen haar werkzaamheden in een sterk veranderende wereld goed te blijven uitvoeren in nauwe samenwerking met de leden. Hij zegt: “Voor mij is het mooi geweest en wordt het tijd om het stokje aan een ander over te dragen, zeker na zo’n reorganisatie. Voor een volgende en wellicht laatste stap in mijn carrière zoek ik een nieuwe uitdaging waarbij in ieder geval de balans tussen privé en werk meer aandacht zal krijgen. Het NIP zal ik uiteraard wel gaan missen, maar als NIP-lid zal ik zeker betrokken blijven.”
Met de door Hans van Eck gekozen datum van zijn vertrek, is rekening gehouden met een realistische periode voor het werven van een opvolger en zorg te dragen voor een goede overdracht aan haar of hem. Ook zal hij de lopende reorganisatie binnen het bureau zoveel mogelijk afronden.
Over het daadwerkelijke afscheid volgt op een later moment nog een bericht.