Er zijn meerdere mogelijkheden om de samenwerking in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen te verbeteren.

Bijvoorbeeld door betere informatieoverdracht tussen betrokken zorgverleners en organisaties en formele afspraken over regie en signalering. Dat blijkt uit een tussenrapportage van een onderzoek van onderzoeksinstituut EMGO+(VUmc). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De tussenrapportage is te lezen op de website van de onderzoekers. Daar staat ook meer over de voorlopige conclusies en de opzet van het onderzoek. De inspectie neemt de resultaten van dit onderzoek mee in de ontwikkeling van haar toezicht op de zorg voor thuiswonende ouderen. Dit doet de inspectie onder de noemer netwerken langdurige zorg thuis. Het onderzoek van EMGO+(VUmc) is naar verwachting in de zomer van 2016 afgerond.
Academische Werkplaats Toezicht
Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Toezicht (AWT). In deze werkplaats werken samen ZonMw, de IGZ en vier kennisinstituten: IQ healthcare (RadboudUmc), instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam), NIVEL (Utrecht) en VU-EMGO+ (VUmc).
Het doel van de AWT is onder meer om het toezicht te professionaliseren door evaluatie van de huidige praktijk en bij te dragen aan de ontwikkeling van toezichtmethoden. Zie ook het jaarwerkplan 2015 van de AWT (pdf-bestand, 786 kB).