Hans Wesselink is per 1 oktober toegetreden tot de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen.
Hij was eerder al voorzitter van de Cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen. Vanuit die functie heeft hij ervaring met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten en kent hij de wensen en behoeften van cliënten goed. Daarnaast is de heer Wesselink jarenlang algemeen directeur geweest bij diverse lokale Rabobanken waardoor hij over veel financiële expertise beschikt. Ook vervult hij verschillende maatschappelijke functies in de omgeving van Gelre ziekenhuizen. De Raad van Toezicht is dan ook zeer verheugd dat de heer Wesselink zijn kennis en expertise gaat inbrengen in de Raad van Toezicht.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 oktober als volgt:
M. (Maarten) Rook, voorzitter
Drs. P.C.H.M. (Peter) Holland
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout
M.C. (Margriet) Meindertsma
Drs. J. (Hans) Visscher
Mr. M.G.H.A (Marguerite) Soeteman-Reijnen
J.H. (Hans) Wesselink
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis.