Alleszelf.nl is een digitaal platform dat het complete aanbod voor ouderen en hun netwerk toegankelijk maakt.
Als eerste in Nederland kunnen ouderen in Capelle aan den IJssel vanaf 1 oktober 2015 via Alleszelf.nl langer zelfstandig blijven wonen door goede toegang tot de belangrijkste diensten. Via Alleszelf.nl/Capelle kunnen ze direct gebruik maken van ondersteuning zoals contactmogelijkheden, thuiszorg en vervoer. Het platform in Capelle wordt mogelijk gemaakt door Buurtkracht Rijnmond in samenwerking met zorgorganisaties De Vijverhof, De Zellingen en Zorgbreed.
Diensten zelf regelen
Ouderen wonen langer zelfstandig en kunnen gebruik maken van veel diensten. Helaas kennen veel ouderen, hun netwerk en hulpverleners deze diensten niet. Ook weten ze de diensten vaak niet te vinden. In Capelle aan den IJssel brengt Alleszelf.nl hier verandering in. Op één plek vinden ouderen administratieve diensten, huishoudelijke hulp, informatie en advies, klussendiensten, maaltijden, personenalarmering, ontmoeting en persoonlijk contact, thuiszorg, vervoer en zorgcoördinatie. Gebruikers van het platform kunnen deze eenvoudig en direct vinden, vergelijken en gebruiken.
Een doorbraak realiseren
De ambitie is om dit platform beschikbaar te maken in heel Nederland. Op die manier wil Alleszelf.nl een doorbraak realiseren in de toegang tot diensten voor zelfstandig wonende ouderen. “Net zoals mensen op Booking.com hotels en op Funda koopwoningen kunnen vinden, zo willen we het mogelijk maken dat ouderen, hun netwerk en hulpverleners gemakkelijk de diensten kunnen vinden die bij hun wensen passen en in hun eigen omgeving beschikbaar zijn”, aldus initiatiefnemer Hugo van den Beld.
Primeur voor eigen kracht
De primeur van Alleszelf.nl geldt voor Capelle aan den IJssel. “Daar kunnen we best trots op zijn!”, aldus Netty Verschoor, directeur van Buurtkracht Rijnmond, één van de lokale partners van Alleszelf.nl/Capelle. “We bieden hiermee keuze voor ouderen en de mogelijkheid om op eigen kracht zaken te organiseren.” Ook zorgorganisaties De Vijverhof, De Zellingen en Zorgbreed zijn als mede-financier partner van Alleszelf.nl en maken zich hiermee sterk voor eigen kracht van ouderen.