Beweging blijkt een goede remedie tegen werkgerelateerde klachten. Werknemers die een jaar lang dagelijks minstens een half uur flink bewegen, voelen zich minder uitgeput of vermoeid.
Dat ontdekten onderzoekers van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit.
De resultaten verschijnen binnenkort in het wetenschappelijk tijdschrift ‘International Archives of Occupational and Environmental Health’, maar zijn al wel online beschikbaar. De onderzoekers gaan nu onderzoeken of een hardloopprogramma helpt om werkgerelateerde vermoeidheid te verminderen.
Vermoeide mensen bewegen minder
Ruim tweeduizend full time werkenden met een zittend beroep –geselecteerd uit een bestand van onderzoeksinstituut TNO –werden met een tussenpoos van één jaar tijd twee keer bevraagd over hun werkbeleving en de mate van bewegen. De onderzoekers vonden een relatie tussen afnemende werkgerelateerde vermoeidheidsklachten en meer bewegen, maar ook het omgekeerde. Werknemers die in de loop van het jaar hoger scoorden op vermoeidheid, bewogen ook minder. Onderzoeker Juriena de Vries: ‘Hoewel het voor mensen met werkgerelateerde vermoeidheidsklachten juist goed is om te bewegen, lijkt het tegelijkertijd moeilijker voor hen om dit te doen.’
Hardloopprogramma
Of het minder bewegen oorzaak of gevolg van de vermoeidheid is, kan uit dit onderzoek niet worden afgeleid. De Nijmeegse onderzoekers gaan nu kijken of een hardloopprogramma helpt om de vermoeidheidsklachten te verminderen. Werknemers die last hebben van deze klachten, daar geen behandeling voor krijgen en momenteel niet sporten, kunnen meedoen aan dit zes weken durende programma RUNtervention. Juriena de Vries, een van de onderzoekers licht toe: ‘Deelnemers lopen op een rustig tempo en in een kleine groep. Te hard sporten lijkt namelijk tot meer vermoeidheid te leiden en samen sporten motiveert’.
Controlegroep
Mensen die voldoen aan de eisen van het onderzoek, hebben 50 procent kans om in de hardloopgroep of de controlegroep terecht te komen. De controlegroep gaat niet hardlopen , maar wordt wel onderzocht. Na deze zes weken ‘wachten’, kunnen deelnemers in de controlegroep alsnog het hardloopprogramma volgen. De Vries: ‘Zo kunnen we onderzoeken of hardlopen beter is dan niets doen en krijgt iedereen die dat wil uiteindelijk toch het hardloopprogramma.
Bron: Radboudumc