Hartpatiënten willen een grotere rol voor social media in de zorg om te kunnen samenwerken met andere patiënten en beter te kunnen communiceren met verschillende artsen.
Dit bleek vandaag uit de gesprekken die vijf hartpatiënten namens patiëntenplatform Hart.volgers hadden met Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA, over hun ervaringen op de site. Hart.volgers is een platform voor en door hartpatiënten met meer dan 140.000 bezoekers en 3.000 geregistreerde leden waarop ook hartspecialisten actief zijn.

Betere gezondheid en welbevinden
Patiënten begrijpen hun ziekte beter door het uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van elkaars vragen. Hart.volgers maakte ook bekend dat één jaar na de oprichting van het platform blijkt dat patiënten hun medicijnen beter gebruiken en minder ongerust zijn. Het zijn belangrijke factoren in het behandelings- en genezingsproces van patiënten. Het gevolg is onder andere dat patiënten minder vaak naar een arts gaan.
“Er gaat snel veel informatie langs je heen in de spreekkamer bij de cardioloog. Je zoekt dan aanvullende informatie, maar internet kan ik niet vertrouwen. Hart.volgers is betrouwbaar door de controle van artsen én van patiënten onderling” zegt de heer Vermunt, 67 jaar en gebruiker van Hart.volgers.
Hart.volgers leidt daardoor tot een betere gezondheid, een beter welbevinden en tot lagere kosten in de gezondheidszorg
Patiënt verandert in razendsnel tempo“We realiseren ons dat ‘de patiënt’ in razendsnel tempo aan het veranderen is in deze digitale wereld. Hij gaat actief op zoek naar informatie voor, tijdens en na zijn diagnose. Maar, er is veel verkeerde informatie te vinden op internet. Bovendien is informatie soms moeilijk goed te interpreteren of te vertalen naar je eigen situatie. Onrust en angst kunnen hierdoor versterkt worden. Vaak bezoekt een patiënt daardoor voor de zekerheid nog een keer zijn arts,” zegt Lukas Dekker, cardioloog en oprichter van Hart.volgers.
Sociale innovatie
Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA, is erg enthousiast over deze vorm van sociale innovatie: “Goede zorg, is zorg die past bij de individuele wensen van mensen. Begrijpelijke informatie en goede communicatie is een voorwaarde om tot een gezamenlijk besluit over passende zorg te kunnen komen. Ziek zijn roept heel veel vragen en onzekerheid op, daarom is informatie nodig die deelbaar, betrouwbaar en begrijpelijk is. Dat is precies wat hart.volgers doet, met daarnaast de toevoeging dat het interactief is. Dat is zorg vanuit het belang van de patiënt.”

Vertrouwen
De laagdrempelige toegankelijkheid van hartspecialisten op hart.volgers zorgt ervoor dat de informatie op het platform betrouwbaar is en in hoge mate ook zo ervaren wordt door patiënten. De open en transparante communicatie schept een basis van vertrouwen tussen patiënt en arts. Bijna de helft van alle patiënten ervaart de samenwerking op Hart.volgers dusdanig dat zij aangeven bij een nieuwe zorgvraag graag te kiezen voor een cardioloog waarmee zij reeds contact hebben gehad op Hart.volgers.
Bredere toepassing en financiering
Zowel patiënten als Tweede Kamerleden vinden een duurzame en bredere toepassing van sociale innovaties als hart.volgers meer dan wenselijk. Financiering voor deze innovatieve zorgverlening is er nog niet. Hart.volgers is opgezet dankzij de investering van eigen tijd en middelen van een groep gedreven hartspecialisten die de zorg voor patiënten verder wil verbeteren. Om het platform verder door te ontwikkelen en ook voor andere patiëntgroepen beschikbaar te maken is geld nodig.
Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA: “Dit soort innovaties kunnen de gezondheidszorg beter én goedkoper maken. Binnen de huidige structuren in de zorg bestaat er echter geen financiering voor initiatieven als hart.volgers. Ik ben van mening dat de overheid daarom tijdelijk middelen beschikbaar moet stellen om verdere ontwikkeling en bredere toepassing mogelijk te maken. Tegelijkertijd zal georganiseerd moeten worden dat dit soort innovatieve vormen van zorgverlening een structurele financieringsvorm krijgen in het zorgveld.”