Patiënten met hart- en vaatziekten bezoeken zelden een diëtist voor voedingsadvies.
Zij weten – zoals driekwart van de Nederlanders – niet dat de diëtist een belangrijke rol kan spelen in de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Dat geldt ook voor andere chronische ziekten en kanker. Zelfs huisartsen verwijzen patiënten met hart- en vaatzieken zelden door naar de diëtist. Met een succesvolle dieetadvisering kunnen hoge kosten voor ziekenhuiszorg en medicijngebruik worden bespaard.
Dit blijkt uit een representatief onderzoek van CentERdata van de Universiteit van Tilburg, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten onder ruim 2000 respondenten [1]. Met de campagne ‘Dieet dit, dieet dat’ wil de Nederlandse Vereniging van Diëtisten het tij keren en meer bekendheid geven over de waarde van de diëtist bij hart- en vaatziekten, diabetes, maag- en darmklachten, kanker en zwangerschap.
Slechts 1,1 procent van de patiënten die weleens een diëtist bezoekt, komt vanwege hart- en vaatziekten, blijkt uit cijfers van het NIVEL [2]. Meer dan één miljoen mensen leeft met een hart- of vaatziekte en jaarlijks sterven zo’n 40.000 mensen hieraan, waarmee deze ziekte na kanker in Nederland de grootste doodsoorzaak is [3]. De zorgkosten die hiermee gemoeid zijn worden geschat op 6,9 miljard euro, bijna 10 procent van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland [4].
Met een succesvolle dieetadvisering kunnen kosten voor ziekenhuiszorg en medicijngebruik worden bespaard. SEO Economisch onderzoek heeft uitgerekend dat dieetadvisering aan mensen met overgewicht én een daaraan gerelateerde ziekte zoals diabetes en een hoge bloeddruk (belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten) de maatschappij ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van vijf jaar oplevert. Met andere woorden: voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug [5].
Prof. dr. Johan Mackenbach van het Erasmus MC in Rotterdam schrijft in zijn boek Ziekte in Nederland dat de helft van alle ziekten in Nederland potentieel is te voorkomen, wanneer we alle bekende risicofactoren zouden wegnemen. Hier valt een ongezonde leefstijl met ongezonde voeding onder. Ook bij patiënten met hart- en vaatziekten valt veel winst te behalen. Gezonde voeding is één van de belangrijkste factoren waarmee patiënten het verloop van hun ziekte kunnen beïnvloeden. Voeding beïnvloedt onder meer de bloeddruk, het cholesterolgehalte en het gewicht: factoren die effect hebben op de conditie van hart- en bloedvaten. Patiënten met hart- en vaatziekten die een gevarieerde voeding gebruiken met gezonde vetten en veel groenten en fruit, verminderen hun sterftekans met zo’n 45 procent [6].
 
Een dieetbehandeling door de huisarts blijkt geen goed alternatief voor een behandeling door de diëtist. Huisartsen geven aan dat ze de tijd en de kennis ontberen om patiënten te voorzien van het juiste dieetadvies. Daarnaast blijkt uit verschillende studies dat een behandeling door de diëtist meer effect heeft (meer gewichtsverlies, grotere daling van het cholesterolgehalte) dan behandeling door de huisarts [5].
Met de campagne en de website www.dieetditdieetdat.nl wil de NVD de bekendheid hierover onder de Nederlandse bevolking verhogen. Uit het onderzoek van CentERdata blijkt namelijk dat Nederlanders bij maag,- lever- en darmklachten, hart-en vaatziekten en kanker de arts als de meest aangewezen persoon zien voor voedingsadvies.

1. Perceptie van diëtisten, onderzoeksbureau CentERdata, Universiteit van Tilburg
2. Verwijsdiagnosen 2013, Nivel
3. Hartstichting
4. Hart- en vaatziekten samengevat, Nationaal Kompas
5. Kosten- batenanalyse diëtetiek 2012, SEO
6. Cardiovasculair Risicomanagement NHG
7. RIVM