Sindskort kent de Hanzehogeschool Groningen met de nieuwe voltijd opleiding Management in de Zorg. 


Deze 4-jarige bachelor-opleiding leidt op tot professionals in zorg en welzijn en is een combinatie van bedrijfskunde, innovatie, ondernemerschap en kennis van zorg & welzijn.​
De zorg in Nederland verandert en daarmee ook het werkveld. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden voor de inrichting en uitvoering van zorg en welzijnstaken (denk aan de WMO) en daarmee verandert ook het werkveld. Ook moeten zorg en ondersteuning betaalbaar blijven voor toekomstige generaties. Met de nieuwe voltijd opleiding Management in de Zorg speelt de Hanzehogeschool in op deze veranderingen en het ontstaan van nieuwe en gewijzigde functies.
Binnen de opleiding worden de actuele ontwikkelingen in de zorg vanuit ondernemers en managementperspectief behandeld: Hoe kun je creatief en ondernemend inspelen op de uitdagingen? Hoe organiseer en implementeer je nieuwe ontwikkelingen? Hoe krijg je mensen mee? Hoe werk je daarin samen met andere partijen?
Meer informatie is hier​ te vinden op , maar ook op de Open Dag van zaterdag 7 november 2015.