Het is belangrijk om langdurige perioden met ‘kleine’ epilepsieaanvallen te herkennen omdat personen dan angstig kunnen zijn en dwalen en ook omdat ze dan in een toestand van voortdurende epilepsieaanvallen kunnen komen. Onderzoeker dr. ir. Lei Wang heeft er voor gezorgd dat deze langere en subtiele aanvallen in het EEG (hersenfilmpje) voortaan kunnen worden herkend.

Lei Wang onderzocht voor zijn promotieonderzoek hersenfilmpjes van bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe met een intellectuele handicap en epilepsie. Deze EEG’s zijn moeilijk te interpreteren en ook epilepsieaanvallen zijn daarin tot nu toe moeilijk te herkennen. Het toekomstbeeld is om zogenaamde ‘non-convulsieve’ perioden automatisch te herkennen in het EEG. In deze perioden – die uren kunnen duren –  zijn de personen vaak verward, angstig en hebben kleine spiertrekkingen. Het is onderzoeker Lei Wang gelukt om in het EEG alle aanvallen langer dan 60 seconden goed te herkennen. Dit is een goed uitgangspunt voor zijn opvolger (Ying Wang) die momenteel betrokken is bij de ontwikkeling van een ‘brainchip’, in het zogeheten brainwave project, die het EEG opneemt en automatisch verwerkt. Een belangrijke stap om eerder langdurige periodes met ‘kleine’ epilepsieaanvallen met een grote impact te herkennen.

 

Lei Wang promoveerde 21 juni aan de Technische Universiteit Eindhoven op het proefschrift ‘EEG-based Automated Seizure Detection in Patients with Intellectual Disability’. Hij deed zijn promotieonderzoek op de technische universiteit Eindhoven en de afdeling klinische neurofysiologie in Kempenhaeghe. Het promotieteam bestond uit: prof. dr. J.B.A.M. Arends, prof.dr. R.M. Aarts, dr.ir. X. Long en dr.ing. J.P. van Dijk. Het onderzoek werd mede gesubsidieerd door de Chinese Scientific Council. Momenteel werkt Lei Wang als post-doc onderzoeker aan het Donders Instituut Radboud Universiteit Nijmegen.

Bron: Kempenhaeghe