Nictiz organiseert 15 oktober een iCare bijeenkomst. Deze gaat in op beeldbellen, het digitaal platform Quli en het referentiedomeinenmodel Care.
De Nederlandse overheid stimuleert de inzet van eHealth en beeldschermzorg in de zorg met als doel dat zorgvragers langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Omdat er is nog weinig kennis is over de ervaringen van zorgverleners en zorgvragers met beeldschermzorg, heeft Nictiz in 2015 een onderzoek gedaan om inzicht te verkrijgen in succesfactoren en barrières tijdens een implementatietraject van beeldschermzorg bij zorginstellingen die zorg op afstand verlenen. Deze inzichten bieden handvatten voor zorginstellingen die beeldschermzorg verlenen of willen implementeren en om beeldschermzorg efficiënter in te zetten. Irene van Duijvendijk (adviseur Zorg ICT & Innovatie, Nictiz) presenteert de resultaten van dit onderzoek en Foppe Rauwerda (adviseur zorgtechnologie, Beeldzorgadvies) schetst het ideale beeldzorgconcept gebaseerd op de mogelijkheden van nu. Hij belicht dit concept zowel zorginhoudelijk, organisatorisch, technisch als financieel. Hij biedt u zo een referentiemodel om de eigen plannen aan te kunnen spiegelen.
Digitaal platform Quli
Dirk Jan van der Pol (Thought Leader Healthcare, Ordina) neemt je tijdens de iCare platformbijeenkomst mee in de wereld van Quli: een digitaal platform aan waarop zorgaanbieders en marktpartijen applicaties kunnen aanbieden om zorgconsumenten in staat te stellen betere zorg te verkrijgen, beter te communiceren met de zorgaanbieder en elkaar en om de eigen zorg te managen. Met Quli kunnen cliënten hun zorgbehoeften delen en managen en kunnen zorgverleners deze eenvoudiger volgen en hulp bieden.
Referentiedomeinenmodel Care (RDC), op weg naar versie 3.0
Het RDC blijkt grote meerwaarde te hebben voor de instellingen die het model reeds inzetten in hun organisatie. Het aantal instellingen dat het RDC actief gebruikt is echter nog niet heel groot. Daarom wordt door de projectgroep aan doorontwikkeling van het model gewerkt om helder en concreet maken wat het RDC een care-instelling biedt. Tijdens deze presentatie worden de voordelen van het gebruik van het RDC belicht en worden voorbeelden gegeven hoe u het RDC kan inzetten in uw eigen werkpraktijk.
Voor wie is deze platformbijeenkomst bedoeld?
De platformbijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers in de care-sector die in hun werkzaamheden te maken hebben met problemen op het snijvlak van zorg en ICT.
Programma, datum en locatie
Bekijk hier het programma. De bijeenkomst vindt plaatst op donderdag 15 oktober van 12.30 tot 17.00 uur in ECR De Keizershof Van Vollenhovenlaan 451, 3527 JK te Utrecht (Let op! dit keer vindt de bijeenkomst ’s middags plaats).
Aanmelden
Behoort u tot de doelgroep en wilt u meepraten, meedenken en meewerken aan oplossingen voor ICT-problemen in de caresector, aarzel dan niet om u uiterlijk 7 oktober aan te melden. Tijdens de inloop wordt voor een lunch gezorgd. U kunt u aanmelden door een mail te versturen naar Irene van Duijvendijk, zij is adviseur bij Nictiz. Ook voor vragen en informatie over het iCare platform kunt u bij haar terecht.
iCare platform
Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben vaak te maken met vergelijkbare vragen en ontwikkelingen rond de inrichting van ICT binnen hun organisatie. De care-sector heeft aangegeven behoefte te hebben aan een landelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om aan deze behoefte te voldoen, organiseert Nictiz samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de care-sector platformbijeenkomsten.